• Start
  • Press
  • I dag är det val till Europaparlamentet i Sverige

Publicerad: 9 juni 2024

Huvudinnehåll start

I dag är det val till Europaparlamentet i Sverige

I dag är det valdag i Sverige och sista chansen att rösta i årets val till Europaparlamentet. Det går att rösta i den egna vallokalen eller i minst en röstningslokal för förtidsröstning i varje kommun. Klockan 21 avslutas röstningen och då börjar rösträkningen i vallokalerna. Ett första preliminärt valresultat visas kl. 23 när röstmottagningen är avslutad i hela EU.

– I dag är det sista möjliga dagen att rösta i det svenska EU-valet. Vallokalerna håller öppet mellan kl. 08-21 i dag. Kan man inte ta sig till sin vallokal går det fortfarande att förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet. All information om lokaler och öppettider finns på val.se, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

Rösta i vallokal

På röstkortet framgår vilken vallokal en väljare tillhör och kan rösta i på valdagen. Det räcker med att ta med id-handling till vallokalen. Röstkortet är dock praktiskt att ta med för att kunna kontrollera att röstningen görs i rätt vallokal.

Rösta i vallokal

Hitta vallokaler, adresser och öppettider Länk till annan webbplats.

Rösta i lokal för förtidsröstning

För väljare som inte har möjlighet att rösta i sin vallokal går det även att rösta i en lokal för förtidsröstning. Det går att rösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela landet. Minst en förtidsröstningslokal i varje kommun har öppet under valdagen. Ta med röstkort och id-handling. I många förtidsröstningslokaler går det också att skriva ut dubblettröstkort.

Rösta i förtidsröstningslokal

Hitta lokaler för förtidsröstning Länk till annan webbplats.

Den preliminära rösträkningen går att följa med start kl. 23.00

När röstmottagningen har avslutats kl. 21.00 börjar röstmottagarna i varje vallokal att räkna rösterna. Rapporteringen av de preliminära resultaten från respektive vallokal går att följa på val.se från och med kl. 23.00 när röstmottagningen är avslutad i alla EU:s medlemsländer. Under kvällen presenteras också en preliminär mandatfördelning mellan partierna. Sverige har 21 mandat i Europaparlamentet.

Följ rösträkningen och det preliminära valresultatet i valpresentationen Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter för media

Valmyndighetens presstjänst, 010-575 03 35 eller press@val.se