• Start
  • Press
  • Röstningen är avslutad – preliminära rösträkningen påbörjad

Publicerad: 17 maj 2024

Huvudinnehåll start

Röstningen är avslutad – preliminära rösträkningen påbörjad

Nu är röstningen avslutad för valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022. Därmed har den preliminära rösträkningen påbörjats. Du kan följa rösträkningen löpande på vår webbplats val.se. 

I vallokalerna påbörjas nu räkningen av de röster som tagits emot i varje vallokal under valdagen och de förtidsröster som levererats dit för att räknas där.

När ett valdistrikt, det vill säga en vallokal, har räknat rösterna på valkvällen rapporterar de resultatet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen registrerar resultaten i Valmyndighetens system som sammanställer en preliminär röstfördelning mellan partierna.

Rapportpartier redovisas under valkvällen

För att ett preliminärt valresultat ska kunna räknas fram innan det är alltför sent på valkvällen räknas och rapporteras endast rösterna för de partier som förväntas kunna få mandat, så kallade rapportpartier.

Övriga partier som anmält sig till valet räknas och redovisas gemensamt under rubriken ”övriga anmälda partier”. Dessa partiers röster redovisas var för sig vid den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen som påbörjas den 12 september. I den slutliga rösträkningen räknas och redovisas också personrösterna.

Resultatet rapporteras på val.se

När tillräckligt många valdistrikt har rapporterat in sina röster publicerar Valmyndigheten även en första preliminär mandatfördelning mellan partierna i riksdagen, vilket brukar ske cirka kl. 23.

För övriga val publiceras de första preliminära mandatfördelningarna när de inrapporterade valdistrikten täcker minst 75 procent av antalet röstberättigade.

Rösträkningen och det preliminära resultatet går att följa direkt på vår webbplats val.se.

Följ den preliminära rösträkningen här Länk till annan webbplats.

Mer om rapportpartier