• Start
  • Press
  • Röstningen är avslutad – preliminära rösträkningen påbörjad

Publicerad: 9 juni 2024

Huvudinnehåll start

Röstningen är avslutad – preliminära rösträkningen påbörjad

Nu är röstningen avslutad för 2024 års EU-val. Därmed har den preliminära rösträkningen påbörjats. Du kan följa rösträkningen med start kl. 23 på val.se. Valmyndigheten gör en första preliminär mandatfördelning under kvällen.

I vallokalerna påbörjas nu räkningen av alla röster som tagits emot i varje vallokal under valdagen samt de förtidsröster som levererats dit. När ett valdistrikt, det vill säga en vallokal, räknat klart rösterna på valkvällen rapporterar de resultatet till Valmyndigheten.

Rösträkningen och det preliminära resultatet går att följa på val.se. Valmyndigheten presenterar inte några siffror under valkvällen förrän röstningen i samtliga av EU:s medlemsländer är avslutad. Det innebär att den preliminära rösträkningen kommer gå att följa från och med klockan 23.00 svensk tid den 9 juni. Valmyndigheten gör också en första preliminär mandatfördelning under kvällen. Sverige har 21 mandat i Europaparlamentet.

Endast rapportpartier redovisas under valkvällen
För att ett preliminärt valresultat ska kunna räknas fram innan det är alltför sent på valkvällen särredovisas endast rösterna för de partier som förväntas kunna få mandat, så kallade rapportpartier.

Övriga partier som anmält sig till valet räknas och redovisas gemensamt under rubriken ”övriga anmälda partier”. Dessa partiers röster redovisas var för sig vid den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen som påbörjas den 10 juni. I den slutliga rösträkningen räknas och redovisas också personrösterna.

Följ den preliminära rösträkningen här Länk till annan webbplats.

Hur den preliminära rösträkningen går till

Rapportpartier för EU-valet 2024