• Start
  • Press
  • Så här räknas valresultat för EU-valet fram

Publicerad: 7 juni 2024

Så här räknas valresultat för EU-valet fram

Den 9 juni är det EU-val i Sverige och när vallokalerna stänger kl. 21 börjar röstmottagarna i vallokalerna räkna rösterna. Från och med klockan 23, när röstmottagningen avslutats i hela EU, går det att följa den preliminära rösträkningen på val.se. På måndagen den 10 juni påbörjar Länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. All rösträkning går att följa på val.se.

Rösträkningen är decentraliserad och transparent

Det svenska valsystemet är ett decentraliserat system med inbyggda kontrollstationer på flera nivåer som syftar till att kvalitetssäkra valresultatet. Utbildad personal räknar alla röster, det vill säga pappersvalsedlar, först i en preliminär rösträkning i vallokalen under valkvällen, sedan i en slutlig rösträkning hos länsstyrelsen som börjar dagen efter valdagen. Därefter är det Valmyndigheten som beslutar om valresultatet för val till Europaparlamentet. Allt är öppet för insyn från allmänheten och valsedlarna sparas hos länsstyrelsen. Om det skulle behövas kan rösterna räknas om på samma sätt flera gånger.

Preliminär rösträkning i två steg

När vallokalerna har stängt på valdagen den 9 juni påbörjar röstmottagarna i vallokalerna den preliminära rösträkningen. Vid den preliminära rösträkningen räknas rösterna för de partier som förväntas kunna få mandat och Valmyndigheten presenterar en preliminär mandatfördelning mellan partier. Den preliminära rösträkningen fortsätter sedan under onsdagen efter valdagen, den 12 juni, då sent inkomna förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen räknas.

Slutlig rösträkning och valresultat

Måndagen efter valdagen, den 10 juni, påbörjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Till skillnad från det preliminära valresultatet redovisas nu röster på samtliga deltagande partier och även personröster.

Röstfördelningen för valet till Europaparlamentet uppdateras löpande tills att samtliga länsstyrelser har genomfört den slutliga rösträkningen. Därefter beslutar Valmyndigheten om mandatfördelning mellan partierna, utser ledamöter och ersättare för Sveriges platser i Europaparlamentet och fastställer det slutliga valresultatet. Det slutliga valresultatet brukar fastställas cirka en vecka efter valdagen.

Följ rösträkningen på val.se

Valmyndigheten sammanställer löpande de röster som har räknats. Resultaten från både den preliminära och den slutliga rösträkningen går att följa i valpresentationen på val.se.

Valpresentationen för EU-valet 2024 Länk till annan webbplats.

Information till media om att följa rösträkningen i EU-valet

Mer om preliminärt valresultat

Mer om slutligt valresultat