Till startsidan

Valresultatet fastställt för valet till Europaparlamentet

Valmyndigheten har fredagen den 31 maj fördelat Sveriges mandat i Europaparlamentet samt utsett ledamöter och ersättare. Valmyndighetens nämnd har därefter beslutat om att fastställa resultatet för valet till Europaparlamentet.

Beslutet med bilagor finns tillgängligt i valpresentationen för EU-valet 2019.

Beslut resultat val till Europaparlamentet 2019länk till annan webbplats

Sammanfattning av valresultatet 2019

Rösta

När är nästa val?

År 2021 är det val igen. Då är det val till Sametinget som hålls vart fjärde år. År 2022 är det val till riksdag,
kommun- och landstingsfullmäktige.

Kalender över kommande valår