• Start
  • Press
  • Förtidsrösta fortsatt populärt i årets EU-val

Publicerad: 5 juni 2024

Förtidsrösta fortsatt populärt i årets EU-val

Valmyndigheten kan konstatera att det stora intresset för att förtidsrösta håller i sig i årets val till Europaparlamentet. Siffrorna för de första 12 dagarna visar på en ökning med minst 32 procent jämfört med antal förtidsröster samma period vid EU-valet 2019. Totalt förtidsröstade 1 631 658 personer i 2019 års val.

– Vi ser en väldigt stor ökning i förtidsröstningen så här långt. Över en miljon väljare har redan röstat. Alla kommuner har inte rapporterat in ännu, så den faktiska siffran är ännu högre, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

Förtidsröstningen i Sverige har pågått sedan den 22 maj. Vi har en lång röstningsperiod på 18 dagar i Sverige där väljare själva kan välja när och var det passar att rösta. Det är möjligt att förtidsrösta ända fram till och med valdagen den 9 juni, i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela landet.

– Vi tycker att det är positivt att många väljare röstar tidigt. Vid ett EU-val är risken för köer inte lika stora som vid ett nationellt val på grund av framför allt lägre valdeltagande och färre valsedlar. Men blickar vi framåt mot valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2026 så är det desto viktigare att röstningen sprids ut under hela röstningsperioden för att minska risken för långa köer, säger Anna Nyqvist.

Statistiken över mottagna förtidsröster bygger på det som kommunerna rapporterar in till Valmyndigheten och finns att ta del av på val.se. Det finns en eftersläpning i statistiken då vissa kommuner rapporterar in sina siffror med någon dags fördröjning.

Statistik över mottagna förtidsröster

Hitta lokaler för förtidsröstning Länk till annan webbplats.

Allt om EU-valet 2024

Kontaktuppgifter för media

Valmyndighetens presstjänst, 010-575 03 35 eller press@val.se