• Start
  • Press
  • Statistik över preliminärt röstberättigade till EU-valet

Publicerad: 7 mars 2024

Statistik över preliminärt röstberättigade till EU-valet

Valmyndigheten har tagit fram statistik över preliminärt antal röstberättigade vid valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024.

Enligt den preliminära statistiken är totalt 7 902 338 personer röstberättigade vid EU-valet 2024. Det är en ökning jämfört med EU-valet 2019, då 7 576 917 var röstberättigade. I den framtagna statistiken ingår även de 28 841 EU-medborgare som är anmälda till den svenska röstlängden.

Den preliminära statistiken grundar sig på folkbokföringsuppgifterna per den 1 mars 2024. Statistiken innehåller uppgifter över röstberättigade för varje valdistrikt. Statistik över röstberättigade publiceras 30 dagar före valdagen då röstlängden fastställs. Rösträtten bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. All statistik som tas fram och publiceras innan detta är preliminär.

Statistik över antal röstberättigade per den 1 mars 2024

Rösträtt i val till Europaparlamentet

För att ha rösträtt i val till Europaparlamentet behöver man vara 18 år senast på valdagen. Man behöver också vara svensk medborgare och vara eller ha varit folkbokförd i Sverige, alternativt vara medborgare i något av EU:s medlemsländer, folkbokförd i Sverige och ha anmält sig till den svenska röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Rösträtt och röstlängd


Kontaktuppgifter för media

Valmyndighetens presstjänst, 010-575 70 30 eller press@val.se