• Start
  • Press
  • Högt och oförändrat förtroende för valgenomförandet i Sverige efter 2022 års val

Publicerad: 17 maj 2024

Högt och oförändrat förtroende för valgenomförandet i Sverige efter 2022 års val

Svenska väljares förtroende för genomförandet av val i Sverige ligger stabilt på en hög nivå och är oförändrat från före och efter valdagen 2022. Detta trots ett mycket jämnt val och att det på sina håll blev långa köer till vallokalerna. Det framgår av en rapport som har tagits fram av Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet på uppdrag av Valmyndigheten.

I rapporten har författarna Anna Cederholm Lager, Henrik Oscarsson och Maria Solevid sammanställt resultat från ett stort antal mätningar från flera olika källor av de svenska väljarnas förtroende för valens genomförande. Rapporten redovisar också nya undersökningar om hur väljarna upplevde röstningen 2022. Under 2022 års val uppstod problem med långa köer till en del svenska val­­lokaler och rapporten ger en bild av hur väljarna uppfattade detta och hur länge de fick köa.

– Det här är första gången som vi ställer frågor till väljarna om hur de uppfattar röstningsprocessen och besöket i vallokalerna. Vi står nu på en god kunskapsgrund när vi fortsätter att utveckla valgenomförandet i Sverige med väljaren i fokus, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

Generellt positiv väljarupplevelse – men köerna sticker ut

Generellt är väljarnas upplevelser av besöket i vallokalerna under 2022 års val mycket positiva. Det är lätt att hitta dit, det råder god ordning och röstmottagarna ger bra information. Det är köproblematiken i samband med röstningen som sticker ut som negativ. Var fjärde väljare instämmer i påståendet att det var långa köer till vallokalerna och många upplevde att de fick köa mycket längre än vad de brukar göra när de ska rös­ta. Men trots detta förblev för­troendet för valförfarandet intakt. Panelstudier från 2022 års val visar att väljarnas höga förtroende för valsystemet var oförändrat från före och efter valdagen. Resultaten i rapporten ger en bild av ett väl fungerande valsystem som äger stark legitimitet.

– Det är ett gott betyg för valadministrationen som helhet att väljarna generellt har positiva upplevelser av besöket i vallokalerna. Det är också glädjande att vi fortsatt ser ett mycket starkt och stabilt förtroende för Valmyndigheten och valsystemet i stort, säger Anna Nyqvist.

Rapport: Väljarnas förtroende för valsystemet och genomförande av allmänna val Pdf, 982 kB.

Kontaktuppgifter för media

Valmyndighetens presstjänst, 010-575 70 30 eller press@val.se