• Start
  • Press
  • Preliminär statistik över antal röstberättigade i EU-valet 2024

Publicerad: 13 april 2023

Preliminär statistik över antal röstberättigade i EU-valet 2024

Valmyndigheten har tagit fram preliminär statistik över antal röstberättigade i val till Europaparlamentet 2024.

Den preliminära statistiken visar att 7 805 377 personer är röstberättigade i val till Europaparlamentet 2024. EU-medborgare som är anmälda till den svenska röstlängden är inte inkluderade i den framtagna statistiken.

Den preliminära statistiken grundar sig på folkbokföringsuppgifterna per den 12 april 2023. Statistiken innehåller uppgifter över röstberättigade för varje valdistrikt. Den preliminära statistiken över antal röstberättigade kommer uppdateras under hösten 2023 för att då inkludera EU-medborgare som är anmälda till den svenska röstlängden.

Statistik över antal röstberättigade i val till Europaparlamentet 2024 publiceras 30 dagar före valdagen då röstlängden fastställs. Rösträtten bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. All statistik som tas fram och publiceras innan detta är preliminär.

Statistik över antal röstberättigade per den 12 april 2023

Rösträtt i val till Europaparlamentet

För att ha rösträtt i val till Europaparlamentet behöver man vara 18 år senast på valdagen. Man behöver också vara svensk medborgare och vara eller ha varit folkbokförd i Sverige, alternativt vara medborgare i något av EU:s medlemsländer, folkbokförd i Sverige och ha anmält sig till den svenska röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Mer information om rösträtt och röstlängd