Publicerad: 28 maj 2024

122 partier deltar i årets EU-val

Fredagen den 10 maj var sista dag för partier att anmäla deltagande i val till Europaparlamentet den 9 juni. 122 partier ställer upp i årets EU-val. Det är en tydlig ökning jämfört med 2019 års EU-val, då 87 partier var anmälda. Hittills kandiderar 1 184 personer till valet.

Totalt 122 partier har anmält deltagande i EU-valet. Av de 122 partierna är 98 partier automatiskt anmälda till EU-valet genom att de redan är representerade i Europaparlamentet eller genom att de var anmälda till riksdagsvalet 2022. 24 partier har anmält sitt deltagande specifikt till årets EU-val.

Kravet på anmälan om deltagande i val infördes 2018 och syftar till att det ska bli tydligare för väljarna vilka partier de kan rösta på. Partier som inte är anmälda får inte delta i mandatfördelningen. En röst på ett parti som inte anmält sitt deltagande i val är ogiltig.

Hittills kandiderar 1 184 personer till valet

Fram till och med den 19 maj kandiderar 1 184 personer till EU-valet. Av dessa är 47 procent anmälda kandidater på låsta listor. 17 personer kandiderar till fler än ett parti, så det totala antalet kandidaturer är 1 226. Vid 2019 års EU-val kandiderade 556 personer. Sista dag att samtycka till kandidatur på en öppen lista inför årets EU-val är den 7 juni.

Hittills har partierna beställt cirka 37 miljoner namnvalsedlar. Utöver dessa trycker Valmyndigheten 99 miljoner namnvalsedlar och blanka valsedlar inför EU-valet för utläggning i röstningslokaler i Sverige och utlandet. Totalt kommer hittills drygt 136 miljoner valsedlar att tryckas inför årets EU-val. Det är en minskning jämfört med EU-valet 2019 då totalt cirka 180 miljoner valsedlar trycktes.

Anmälda partier i EU-valet Länk till annan webbplats.

Beställda valsedlar och anmälda kandidater i EU-valet Länk till annan webbplats. (uppdateras löpande)

Kontaktuppgifter för media

Valmyndighetens presstjänst, 010-575 03 35 eller press@val.se

 

Rättelse i pressmeddelandet den 28 maj 2024

I en tidigare version av pressmeddelandet stod det att 121 partier deltar i EU-valet. Denna siffra är felaktig, den korrekta siffran är 122 deltagande partier. Orsaken är att ytterligare ett parti hade kommit in med sin anmälan om deltagande i tid, men handläggningen hade inte slutförts hos Valmyndigheten när pressmeddelandet gick ut.