Publicerad: 17 maj 2024

Huvudinnehåll start

Så många får rösta i EU-valet

Valmyndigheten kan nu publicera statistik över antal röstberättigade inför EU-valet där röstningen i Sverige sker mellan den 22 maj till 9 juni. Sedan det senaste EU-valet 2019 har antalet röstberättigade ökat med cirka 369 000.

Den slutgiltiga statistiken visar att 7 946 261 antal personer är röstberättigade i EU-valet i Sverige. Det är en ökning jämfört med föregående EU-val år 2019, då 7 576 917 var röstberättigade.

Antal förstagångsväljare, som fyllt 18 år senast på valdagen, är 572 281 i årets EU-val. Det är en ökning från 2019 års EU-val då det var 498 592 förstagångsväljare.

Den slutgiltiga statistiken grundar sig på uppgifter från Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen då röstlängden fastställs.

Statistik över antal röstberättigade

Mer om rösträtt och röstlängd

Kontaktuppgifter för media

Valmyndighetens presstjänst, 010-575 03 35 eller press@val.se