• Start
  • Press
  • Snart sista dag att samtycka till kandidatur för EU-valet

Publicerad: 4 juni 2024

Snart sista dag att samtycka till kandidatur för EU-valet

Den 7 juni 2024 är sista dagen för personer som kandiderar för partier som inte låst sina listor att lämna in sitt samtycke till kandidatur. Hittills har 1330 personer samtyckt till kandidatur.

En öppen lista innebär att andra personer än de partiet listat kan anmäla sitt samtycke att kandidera för ett parti. Partiet kan inte neka personer att samtycka till kandidatur. Samtycke till kandidatur kan göras på papper eller digitalt med hjälp av e-legitimation.

Man kan kandidera till en öppen lista på två sätt:

  1. Kandidera genom att bli listad på en valsedel. Ett parti kan lista kandidater på en tryckt valsedel, men ändå låta sin kandidatlista vara öppen för andra kandidater att samtycka. Den som står med på en sådan valsedel måste inte samtycka innan valsedeln trycks. Däremot måste personen samtycka senast två dagar före valdagen för att kunna bli vald, det vill säga senast 7 juni 2024. Alla namn på personer som samtyckt publiceras på val.se dagen efter anmälan.
  2. Kandidera utan partiets medgivande. Om partiet har en öppen lista kan en person kandidera utan att partiet behöver ge sitt medgivande. Den som vill kandidera ska lämna sitt samtycke senast två dagar före valet, det vill säga senast 7 juni 2024. Kandidatens namn trycks inte på någon valsedel, men publiceras på val.se så snart samtycket har kommit in.

För att vara valbar behöver personen utöver att ha samtyckt till kandidatur senast den 7 juni också ha rösträtt i valet till Europaparlamentet. Vid EU-val kan utlandssvenskar anmäla sig till röstlängden i ett annat EU-land. Väljer en person att göra det förlorar hen sin rösträtt och därmed även sin valbarhet i det svenska EU-valet.

En person som är medborgare i ett annat EU-land och är bosatt i Sverige kan kandidera i det svenska valet till Europaparlamentet. Hen måste då lämna in en kandidatförsäkran till Valmyndigheten att hen inte förlorat sin valbarhet i hemlandet. Valmyndigheten kontrollerar även denna uppgift med Valmyndigheten i personens hemland.

Vill en kandidat ta tillbaka sin kandidatur ska detta ske senast den 5 juni genom en skriftlig begäran till Valmyndigheten.

Länk till dig som kandiderar

Länk till kandidater och beställda valsedlar Länk till annan webbplats.