• Start
  • Press
  • Snart sista dagen för att begära rättelse av röstlängden

Publicerad: 24 maj 2024

Huvudinnehåll start

Snart sista dagen för att begära rättelse av röstlängden

Svenska medborgare över 18 år som är eller någon gång varit folkbokförda i Sverige ska nu finnas med i röstlängden. Även de EU-medborgare som är bosatta i Sverige och som valt att delta i det svenska EU-valet ska stå med i den svenska röstlängden. Om något skulle ha blivit fel i röstlängden finns det möjlighet att begära rättelse. Sista dag för att begära rättelse är den 28 maj.

 

Röstlängden innehåller de personer som har rösträtt vid aktuellt val. Rösträtten bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. För årets val till Europaparlamentet fastställdes dessa den 10 maj 2024.

Om uppgifterna om rösträtten skulle vara felaktiga, till exempel om någon anser sig vara felaktigt utesluten från röstlängden, går det att begära rättelse i röstlängden. En begäran om rättelse i röstlängden måste lämnas skriftligen till länsstyrelsen senast 12 dagar före valdagen, det vill säga den 28 maj inför EU-valet den 9 juni.

Rösträtt och röstlängd