• Start
  • Press
  • Digitalt informationsutskick till röstberättigade inför EU-valet

Publicerad: 14 maj 2024

Digitalt informationsutskick till röstberättigade inför EU-valet

Inför EU-valet den 9 juni gör Valmyndigheten ett digitalt informationsutskick till alla röstberättigade som har en digital brevlåda.

Valmyndigheten använder en mängd kanaler för att informera röstberättigade om när, var och hur de kan rösta. Digitala brevlådor är ett säkert och kostnadseffektivt sätt att nå ut med information om valen. Drygt 5,3 miljoner röstberättigade har i dag en digital brevlåda och kommer att nås av informationen från Valmyndigheten. Utskicket görs mellan den 14-20 maj. Syftet är att uppmärksamma mottagarna på att röstkortet kommer med posten och var man kan få mer information om valet.

I utskicket finns även en länk till Valmyndighetens förteckning över lokaler där man kan rösta samt vad man behöver ha med sig när man förtidsröstar eller om man röstar i sin vallokal på valdagen. Redan från den 22 maj kan man rösta i hela landet.