• Start
  • Press
  • Nationell valkonferens inför nästa års EU-val

Publicerad: 4 oktober 2023

Nationell valkonferens inför nästa års EU-val

I morgon, torsdagen den 5 oktober, anordnar Valmyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, en gemensam digital valkonferens för valadministrationen. Konferensen syftar till att ta tillvara erfarenheter och lärdomar från 2022 års val samt blicka framåt inför EU-valet 2024.

Den nationella valkonferensen är ett tillfälle för valadministrationen att samlas och diskutera möjligheter och utmaningar inför kommande val, där valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024 är först på tur. För att upprätthålla valsystemets höga förtroende är ett ständigt pågående utvecklingsarbete nödvändigt. På konferensen kommer man att diskutera hur valsystemet och valadministrationen kan utvecklas med väljaren i fokus. Samsyn och samverkan inom valadministrationen är av stor vikt för ett transparent, effektivt och rättssäkert genomförande av val i Sverige.

Programmet rymmer bland annat en genomgång av väljarnas uppfattningar om genomförandet av 2022 års val, en nordisk utblick med fokus på det finska valsystemet samt flera valbara seminarier med fokus på bland annat valsedelställ och avskärmningar, valsäkerhet, tillgänglighetsfrågor och rösträkning.

Medverkande är representanter från både Valmyndigheten och SKR, men också representanter från flera kommuner och länsstyrelser. Under konferensen medverkar också externa talare, däribland Mikael Kullberg, statssekreterare vid Justitiedepartementet, Maria Solevid, docent i statsvetenskap och Svante O Johansson från Valprövningsnämnden.

Nationell valkonferens 2023 Länk till annan webbplats.