• Start
  • Press
  • Förslag till nya valsedlar presenterades i Almedalen

Publicerad: 28 juni 2023

Förslag till nya valsedlar presenterades i Almedalen

På Valmyndighetens seminarium i Almedalen den 28 juni diskuterades hur det svenska valsedelssystemet kan utvecklas för att öka säkerheten i svenska val och göra det enklare för väljare att rösta. Valmyndigheten anser att nuvarande valsedelssystem orsakar problem som riskerar att undergräva förtroendet för valet som helhet.

Anna Nyqvist, Magnus Hagevi, Johan Hellsten, Lena Nyström, Maria Kreutz och Lars Aden Lisinski på scenen.

Från vänster: Lena Nyström, verksamhetsutvecklare i Uppsala kommun, Johan Hellsten, valchef i Örebro kommun, Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, Maria Kreutz, utredare vid Myndigheten för delaktighet, Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten och Lars Aden Lisinski, moderator, på scenen under seminariet. Foto: Jenny Stad

Valmyndigheten har påtalat behovet av en översyn av valsedelssystemet sedan 2010. Syftet är att förenkla, förbättra och skapa ett mindre sårbart system som ökar säkerheten i svenska val och gör det enklare för väljare att rösta.

Många av de problem, utmaningar och incidenter som förekom under 2022 års val är kopplade till valsedlar. Den nya avskärmningen av valsedlar ledde till mer köer än normalt vid röstningen, något som en stor andel av kommunerna, 45 procent, tror påverkade valdeltagandet. Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist menar att om inga åtgärder vidtas före valen 2026 finns risk att problemen upprepar sig eller eskalerar.

– Nuvarande system med många valsedlar är svårt för väljare att förstå och för med sig stora utmaningar och risker vad gäller till exempel logistik, säkerhet och tillgänglighet, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

– Det har fört med sig problem med köer och ger också upphov till ryktesspridning om oegentligheter. En utredning som beaktar den här typen av valsedelsreform ska bli spännande och är något att se fram emot, säger Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Förslag till nya valsedlar

Under seminariet presenterade Valmyndigheten ett konkret förslag på hur nya valsedlar skulle kunna se ut. Förslaget innebär att frångå partivalsedlar, det vill säga att varje parti har sina egna valsedlar. Istället vill Valmyndigheten införa enhetsvalsedlar, det vill säga en gemensam valsedel för alla partier som ställer upp i valet.

– Valmyndigheten har arbetat med olika lösningar i syfte att föra diskussionen om ett nytt valsedelssystem framåt. Det är inte en färdig lösning som vi presenterar idag, men det är ett konkret förslag på hur nya valsedlar i Sverige skulle kunna se ut och som med enkla medel skulle kunna förfinas och utvecklas, säger Anna Nyqvist.

Förslag på ny valsedel: en gemensam valsedel för alla partier som ställer upp i valet.

Förslag på hur en ny valsedel för riksdagsvalet skulle kunna se ut. En gemensam valsedel för alla partier som ställer upp i valet. Väljaren kryssar för, eller skriver namnet, på det parti hen röstar på. Vill väljaren personrösta kan hen kryssa för numret på en kandidat från partiets lista. Foto: Fialotta Bratt

En hand som håller i en bunt valsedlar

Förslag på hur valsedlar för valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige kan se ut. Valsedlarna behöver inga kuvert, utan de viks i tre delar och stoppas sedan i valurnan. Foto: Fialotta Bratt

Förslaget innebär ändrat röstningsförfarande

Med enhetsvalsedlar kan röstningsförfarandet i vallokalerna förändras. När väljaren kommer in i lokalen får väljaren identifiera sig, väljaren prickas därefter av i röstlängden och får sina valsedlar av en röstmottagare. Väljaren går sedan in bakom valskärmen för att rösta. Väljaren kryssar för ett parti och vill väljaren personrösta så kryssar hen för numret för den kandidat som hen vill rösta på.

– En fördel med den här valsedeln är att det inte behövs något kuvert, utan valsedeln viks och väljaren kan själv stoppa ner sin röst i urnan, efter att en röstmottagare har stämplat den, säger Anna Nyqvist.

Hon nämner att det dock finns vissa nackdelar med förslaget:

– Väljaren måste hålla reda på vilket nummer den kandidat man vill personrösta på har och partierna behöver hitta nya sätt att marknadsföra sig på. Det finns dock fördelar för partierna också, som att de kan anmäla kandidater senare eftersom namnen inte trycks på valsedeln. Partierna behöver inte heller lägga resurser på distributionen av valsedlar. Det tas över av valadministrationen.

Mindre logistik och personal – och enklare att rösta

Valmyndighetens bedömning är att ett nytt valsedelssystem med en betydligt mindre mängd valsedlar skulle underlätta produktion, distribution och förvaring och öka säkerheten i valgenomförandet. Det skulle också stärka valhemligheten, göra det enklare för väljare att rösta och skapa tydligare och mer lika förutsättningar för partierna. Det kräver mindre personal i vallokalerna och underlättar logistiken för kommunerna.

– Ett nytt valsedelssystem med enhetsvalsedlar skulle stärka vår demokrati och bidra till att upprätthålla ett högt förtroende för valsystemet, säger Anna Nyqvist.

Magnus Hagevi fyller i:

– Om ingenting görs så riskerar nuvarande system att bli mindre robust. Detta är ett sätt att åtgärda de brister som finns i valsedelssystemet idag.

På seminariet medverkade Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, Johan Hellsten, valchef i Örebro kommun, Lena Nyström, verksamhetsutvecklare i Uppsala kommun och Maria Kreutz, utredare vid Myndigheten för delaktighet. Samtalet leddes av Lars Aden Lisinski, pressekreterare på Valmyndigheten.

Om seminariet ”Så kan nya valsedlar se ut – för ett enklare och säkrare valsystem” i Almedalsveckans officiella program Länk till annan webbplats.

I Valmyndighetens erfarenhetsrapport från valen 2022 går det att läsa mer om ett valsystem i behov av förändringar.

Erfarenhetsrapport valen 2022 Pdf, 1 MB.