• Start
  • Press
  • EU-valet 2024 äger rum den 9 juni i Sverige

Publicerad: 30 maj 2023

EU-valet 2024 äger rum den 9 juni i Sverige

Nästa års val till Europaparlamentet kommer att äga rum i EU:s medlemsländer den 6-9 juni. I Sverige kommer valet att äga rum söndagen den 9 juni 2024.

Val till Europaparlamentet ska enligt EU:s valrättsakt äga rum mellan en torsdag och en söndag i juni månad vart femte år, om inte Europeiska unionens råd beslutar om annat valdatum senast ett år innan utgången av mandatperioden. Det har inte funnits någon enighet bland medlemsländerna för ett alternativt datum för nästa års val. Därför har Europeiska unionens råd nu beslutat om att EU-valet kommer att äga rum i EU:s medlemsländer den 6-9 juni 2024.

Pressmeddelande från Europeiska unionens råd om beslutet Länk till annan webbplats.