• Start
  • Press
  • Samtliga 2022 års val har vunnit laga kraft

Publicerad: 30 mars 2023

Samtliga 2022 års val har vunnit laga kraft

Valprövningsnämnden har prövat samtliga överklaganden som inkommit med anledning av valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige den 11 september 2022. Nu har alla valen vunnit laga kraft.

Valprövningsnämnden har prövat samtliga överklaganden och funnit att det i de flesta fallen inte har förekommit något fel i samband med valet. I några ärenden har nämnden funnit att det har förekommit fel, men att dessa inte bedömts ha någon påverkan på valutgången. I tre val till kommunfullmäktige beslutade nämnden att vissa personröster skulle räknas om.

De förnyade sammanräkningarna har därefter ägt rum i val till kommunfullmäktige i Haninge, Laxå och Färgelanda. Av dessa överklagades ett beslut. Valprövningsnämnden har nu avslagit det överklagandet och därmed har alla 2022 års val vunnit laga kraft.

Mer information om överklaganden efter valen 2022 på Valprövningsnämndens webbplats Länk till annan webbplats.