• Start
  • Press
  • Allmänhetens förtroende för valsystemet ökar

Publicerad: 7 mars 2023

Allmänhetens förtroende för valsystemet ökar

Allmänheten har ett högt förtroende för det svenska valsystemet. Det visar Förtroendebarometern 2023 som utförts av Kantar Public på uppdrag av Medieakademin.

Det svenska valsystemet är den samhällsinstitution som allmänheten har högst förtroende för enligt årets Förtroendebarometer. 78 procent har mycket eller ganska stort förtroende för det svenska valsystemet, vilket är en ökning med 13 procentenheter jämfört med när det senast mättes i Förtroendebarometern 2019.

– Det är glädjande att se att allmänhetens förtroende för valsystemet är så högt och att det ökar. Det är ett mycket gott betyg åt alla i valadministrationen som arbetar med att genomföra val i Sverige, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

– Det svenska valsystemets styrkor ligger i att det är manuellt, transparent och decentraliserat. För att värna det höga förtroendet är det nu viktigt att löpande underhålla och utveckla valsystemet, fortsätter Anna Nyqvist.

Om Förtroendebarometern

Förtroendebarometern har genomförts årligen sedan 1997. Undersökningen mäter allmänhetens förtroende för ett antal centrala samhällsinstitutioner, politiska partier, massmedier och företag. Antalet bedömda institutioner varierar från år till år.

Mer om Förtroendebarometern 2023 på Medieakademins webbplats Länk till annan webbplats.