• Start
  • Press
  • Valmyndighetens årsrapport för 2022

Publicerad: 15 februari 2023

Valmyndighetens årsrapport för 2022

Valmyndigheten har idag lämnat sin årsrapport till regeringen som redogör för verksamhetens arbete och kostnader för 2022.

I årsrapporten framgår det att Valmyndighetens största arbetsinsats under 2022 var att planera och genomföra val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Utöver detta genomfördes fyra kommunala folkomröstningar och tre medborgarinitiativ kontrollerades.

Valmyndigheten har också lagt mycket tid och resurser under 2022 på utvecklingen av ett nytt IT-stöd för valadministrationen tillsammans med värdmyndigheten Skatteverket. IT-stödet har utvecklats under flera års tid och användes för första gången vid de allmänna valen 2022.

Valmyndighetens årsrapport för 2022