Publicerad: 6 oktober 2021

Valsedlar och personrösta

Här har vi samlat våra vanligaste frågor och svar om valsedlar och att personrösta.

 1. Vilka uppgifter får partierna ha på namnvalsedlarna?

  På namnvalsedlarna trycks partiets namn och eventuellt en symbol om partiet har anmält en sådan. På namnvalsedlarna trycks även uppgifter om de kandidater som partiet vill ha på sin lista.

  För att väljarna ska veta vem en viss kandidat är kan partiet förutom namn ange ålder, yrke, sysselsättning eller annat som kännetecknar personen.

  Stäng
 2. Kan vem som helst kandidera i val?

  Personer som har rösträtt i ett val är också valbara och kan ställa upp i ett val.

  För att kandidera måste man antingen vara nominerad av ett parti, parti och ha lämnat in en förklaring om samtycke, eller själv samtycka till kandidatur för ett parti som har en öppen lista.

  Det är olika regler för rösträtt beroende på vilket val det är.

  Mer om rösträtt

  Mer om att kandidera och ställa upp i val

  Stäng
 3. Vad betyder strecken som finns på sidan av valsedlarna?

  Det är signallinjer för att röstmottagarna lättare ska kunna se vilken valurna valkuvertet ska läggas ner i.

  Signallinjerna är markeringar som sitter centrerade på valsedelns långsida. Signallinjerna syns i ett hål i kanten på valkuvertet och fungerar som ett komplement till att det är olika färger på valsedlarna.

  För riksdagsval är det två signallinjer på valsedlarna, för regionfullmäktigeval är det en linje centrerad, och för val till kommunfullmäktige och europaparlamentsval ska valsedeln inte ha någon signallinje.

  Stäng
 4. Hur ska jag skriva ett partis namn på en blank valsedel?

  Det bästa är att skriva hela partinamnet så tydligt som möjligt.

  En blank valsedel godkänns om röstmottagarna kan tyda vilket partinamn som väljaren skrivit. Väljaren kan skriva med versaler, gemener eller skriva vanliga partiförkortningar.

  En viss särskrivning och felstavning kan godkännas om det framgår vilket parti som avses. Väljaren kan, men ska helst inte använda förkortningar då det under rösträkningen kan bli missförstånd gällande vilket parti man menar.

  Det är länsstyrelsen som vid den slutliga sammanräkningen gör bedömningen om vad som är en godkänd valsedel.

  Läs mer om bedömning av valsedlar.

  Stäng