Hur ska jag skriva ett partis namn på en blank valsedel?

Det bästa är att skriva hela partinamnet så tydligt som möjligt.

En blank valsedel godkänns om röstmottagarna kan tyda vilket partinamn som väljaren skrivit. Väljaren kan skriva med versaler, gemener eller skriva vanliga partiförkortningar.

En viss särskrivning och felstavning kan godkännas om det framgår vilket parti som avses. Väljaren kan, men ska helst inte använda förkortningar då det under rösträkningen kan bli missförstånd gällande vilket parti man menar.

Det är länsstyrelsen som vid den slutliga sammanräkningen gör bedömningen om vad som är en godkänd valsedel.

Läs mer om bedömning av valsedlar.