Vad händer med valsedlarna efter att alla röster räknats klart?

När länsstyrelsen räknat klart alla röster och valresultatet vunnit laga kraft, så sparas alla valsedlar i länsstyrelsens arkiv under hela mandatperioden.

Valsedlarna destrueras efter att nästa val vunnit laga kraft.