Jag vill jobba som rösträknare, vem ska jag kontakta?

Det är länsstyrelserna runt om i landet som genomför den slutliga rösträkningen.

Kontakta din närmaste länsstyrelse om du vill arbeta som rösträknare.

På den här sidan hittar du kort information om att arbeta som rösträknare eller röstmottagare under val:

Arbeta som röstmottagare