Vilka uppgifter får partierna ha på namnvalsedlarna?

På namnvalsedlarna trycks partiets namn och eventuellt en symbol om partiet har anmält en sådan. På namnvalsedlarna trycks även uppgifter om de kandidater som partiet vill ha på sin lista.

För att väljarna ska veta vem en viss kandidat är kan partiet förutom namn ange ålder, yrke, sysselsättning eller annat som kännetecknar personen.