Vad betyder strecken som finns på sidan av valsedlarna?

Det är signallinjer för att röstmottagarna lättare ska kunna se vilken valurna valkuvertet ska läggas ner i.

Signallinjerna är markeringar som sitter centrerade på valsedelns långsida. Signallinjerna syns i ett hål i kanten på valkuvertet och fungerar som ett komplement till att det är olika färger på valsedlarna.

För riksdagsval är det två signallinjer på valsedlarna, för regionfullmäktigeval är det en linje centrerad, och för val till kommunfullmäktige och europaparlamentsval ska valsedeln inte ha någon signallinje.