Kan jag rösta via internet med Bank-ID?

Det går inte att rösta med Bank-ID på internet.

Hur det går till att rösta framgår i vallagen. Det är de politiska partierna i riksdagen som måste driva frågan om röstning via internet och det är just nu inte en fråga som är aktuell. Skäl som anges mot röstning via internet är bland annat säkerställande av väljarnas valhemlighet.