Jag har redan röstat och ångrar mig?

Om du har förtidsröstat och ångrar dig kan du ångerrösta genom att gå och rösta i din vallokal på valdagen. Om din förtidsröst har kommit till vallokalen får du tillbaka den av röstmottagarna.

Du kan inte ångerrösta om du redan röstat i din vallokal.