Får jag rösta åt en släkting som inte kan ta sig till en vallokal eller lokal för förtidsröstning?

Du kan inte rösta åt en släkting men du kan hjälpa hen att budrösta, det vill säga att transportera rösten till vallokalen eller en röstningslokal.

Väljare som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till en lokal för förtidsröstning eller sin vallokal kan rösta med bud.

För att budrösta behövs ett särskilt budröstningsmaterial som kan beställas från Valmyndigheten eller från kommunen.

Om en väljare inte har någon som kan agera bud eller på grund av funktionsnedsättning eller liknande behöver hjälp med att göra i ordning rösten kan hen kontakta kommunen för att få hjälp av ambulerande röstmottagare. Två röstmottagare kommer då till väljaren som får göra i ordning rösten på motsvarande vis som i en röstningslokal för förtidsröstning.

Om väljaren behöver får röstmottagarna hjälpa till att göra i ordning rösten, till exempel lägga rösten i valkuvertet. Röstmottagarna har tystnadsplikt och får inte berätta för någon hur väljaren har röstat.