Är röstlängden offentlig?

Röstlängden är offentlig och förvaras hos kommunen. För att ta del av den måste du därför kontakta den kommun du är intresserad av.