Vem ska jag kontakta om jag vill arbeta som rösträknare?

Det är länsstyrelserna runt om i landet som genomför den slutliga rösträkningen.

Kontakta din närmaste länsstyrelse om du vill arbeta som rösträknare.