Vad är ett röstkort?

Röstkort skickas till alla som har rösträtt. På röstkortet står det vilka val du har rösträtt i. Röstkortet innehåller också information om din vallokals adress och öppettider.