Publicerad: 16 mars 2023

Anmäla deltagande i val

Om ett parti vill delta i ett val ska det anmäla det till Valmyndigheten senast 30 dagar före valdagen. Vissa partier är dock automatiskt anmälda.

Inför EU-valet 2024

Datumet för val till Europaparlamentet 2024 är ännu inte fastställt. Det beslutar Europeiska unionens råd ungefär ett år innan valet, sannolikt någon gång mellan april–juni 2023.

När datum för valet är fastställt kommer vi uppdatera webbplatsen med mer information, som till exempel sista dag för att anmäla deltagande till valet.

Partier som fått mandat är automatiskt anmälda till nästa val

  • Ett parti som vid förra valet till riksdag, region- och kommun­fullmäktige blev representerat i riksdagen är automatiskt anmält till nästa val till riksdagen och samtliga val till region- och kommun­fullmäktige. Partiet är också automatiskt anmält till nästa val till Europaparlamentet.
  • Ett parti som förra valet till regionfullmäktige fick mandat i en region är automatiskt anmält till nästa val till regionfullmäktige i den regionen.
  • Ett parti som förra valet till kommunfullmäktige fick mandat i en kommun är automatiskt anmält till nästa val till kommunfullmäktige i den kommunen.
  • Ett parti som förra valet till Europaparlamentet fick mandat är automatiskt anmält till nästa val till Europaparlamentet.

Partier som anmäler kandidater är automatiskt anmälda till val

  • Ett parti som har registrerat sin partibeteckning och anmäler sina kandidater blir automatiskt anmält till det valet. Det vill säga om anmälan av kandidater gäller riksdagen är partiet automatiskt anmält till riksdagsvalet. Gäller anmälan kandidater i en kommun blir partiet automatiskt anmält till det kommunvalet, och så vidare.

Partier som måste anmäla sitt deltagande

Partier som inte uppfyller kriterierna för att bli automatiskt anmälda till valet måste skicka in en anmälan om deltagande.

Blankett för det parti som vill anmäla deltagande i valen 2026 till riksdag, region- och kommunfullmäktige publicerar vi när 2022 års val till riksdag, region- och kommunfullmäktige har vunnit laga kraft.

Här är blanketten för det parti som vill anmäla deltagande i val till 2024 års val till Europaparlamentet.

Välj vilket format blanketten ska ha, ifyllnadsbar pdf eller icke ifyllnadsbar pdf.

I anmälan ska partiet ange uppgifter om partibeteckning, det vill säga det namn inklusive eventuell symbol som partiet vill ha på valsedeln.

Partibeteckningen behöver inte vara registrerad hos Valmyndigheten, men du kan läsa om vilka regler som gäller för en partibeteckning på sidan Krav på partibeteckning.

Lämna in anmälan

Anmälan bör vara komplett inklusive eventuell symbol vid inlämnandet. Det finns i huvudsak tre sätt att lämna in handlingarna:

  • Posta till Valmyndighetens postadress, som finns på blanketten.
  • Skanna och e-posta blanketten till registrator@val.se.
  • Lämna in på Valmyndighetens kontor. Valmyndigheten ligger i Skatteverkets huvudkontor i Sundbyberg. Ni kan lämna in handlingarna i Skatteverkets reception på Sturegatan 4 i Sundbyberg. Receptionen är öppen 8-16:30 varje vardag. Avvikelser kan förekomma vid helgdagar och dag före röd dag. 

Observera att ni fortfarande måste mejla eventuell symbol till registrator@val.se.

Vid extra val eller omval

Vid extra val ska anmälan kommit in senast 30 dagar före valdagen.

Vid omval kan inte nya partier delta. De partier som var anmälda vid det ordinarie valet är automatiskt anmälda till omvalet.

Anmälan blir en allmän handling

Partiets anmälan blir en allmän handling när den kommer in till Valmyndigheten. Det gäller alla dokument i anmälan. Handlingarna kan komma att bedömas som offentliga efter sekretessprövning.

Tips och hjälp med pdf–blanketter

I vissa webbläsare fungerar det inte att öppna blanketterna eller fylla i dem. Spara då ner blanketterna på din dator och öppna dem med en pdf-läsare, till exempel Acrobat Reader.

Du kan hämta Adobe Reader gratis på Adobes webbplats.

Ladda ner Acrobat Reader på Adobes webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan också testa att öppna blanketten i en annan webbläsare. På Adobes webbplats finns mer tips och hjälp om att öppna pdf-dokument i olika webbläsare.

Öppna pdf-dokument i andra webbläsare Länk till annan webbplats.

Valmyndigheten granskar anmälan

Valmyndigheten granskar anmälan för att partiets namn och symbol inte ska kunna förväxlas med något annat parti. Vi gör alltså inte någon bedömning av partiets politik eller partiprogram. Sedan fattar vi beslut och meddelar partiet.

Om Valmyndigheten fattar beslut om att registrera partiets anmälan om deltagande i val kungör vi beslutet i Post- och Inrikes tidningar och på val.se.

Om du vill överklaga ett beslut

Valmyndighetens beslut att registrera partiets anmälan om deltagande kan överklagas av ”den som beslutet angår”. Det kan till exempel vara ett annat parti med liknande namn och som anmält deltagande i samma val. Det är Valprövningsnämnden som avgör om den som överklagar har rätt att överklaga.

Vill du överklaga ett beslut om registrering av en anmälan om deltagande ska du göra det skriftligt till Valmyndigheten senast en vecka efter att beslutet meddelats.

Det är Valprövningsnämnden som prövar överklagandet, fattar beslut och meddelar personen eller partiet. Valprövningsnämndens beslut kan inte överklagas.

Valprövningsnämndens webbplats Länk till annan webbplats.