Den 4-8 juli kan det förekomma störningar på webbplatsen. Det beror på ett planerat tekniskt underhåll.

Publicerad: 22 juni 2022

Anmäla deltagande i val

Om ett parti vill delta i ett val ska det anmäla det till Valmyndigheten senast 30 dagar före valdagen. Vissa partier är dock automatiskt anmälda.

Inför val 2022

 • För att ett parti ska kunna delta i valet 2022 behöver ni anmäla partiets deltagande till Valmyndigheten senast den 12 augusti 2022.
 • Blanketterna för anmälan om deltagande i val och för beställning av namnvalsedlar hittar du längre ned på sidan.


Partier som är automatiskt anmälda till nästa val

 • Ett parti som vid förra valet blev representerat i den beslutande församling som valet gäller (riksdag, kommun­fullmäktige, region­fullmäktige, Europa­parlamentet). Om partiet fick mandat i riksdagen är det automatiskt anmält till samtliga val till region- och kommun­fullmäktige samt nästa val till Europa­parlamentet.
  Om partiet fick mandat i övriga församlingar är det bara automatiskt anmält till den församlingen.
 • Ett parti som har registrerat sin partibeteckning och anmält samtliga kandidater till valet.

Partier som måste anmäla sitt deltagande

Partier som inte uppfyller kriterierna för att bli automatiskt anmälda till valet måste skicka in en anmälan om deltagande.

Här är blanketten för det parti som vill anmäla deltagande i 2022 års val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

Välj vilket format blanketten ska ha, ifyllnadsbar pdf eller icke ifyllnadsbar pdf.

Här är blanketten för det parti som vill anmäla deltagande i val till 2024 års val till Europaparlamentet.

Välj vilket format blanketten ska ha, ifyllnadsbar pdf eller icke ifyllnadsbar pdf.

I anmälan ska partiet ange uppgifter om partibeteckning, det vill säga det namn inklusive eventuell symbol som partiet vill ha på valsedeln.

Partibeteckningen behöver inte vara registrerad hos Valmyndigheten, men du kan läsa om vilka regler som gäller för en partibeteckning på sidan Krav på partibeteckning.

Lämna in anmälan

Anmälan bör vara komplett inklusive eventuell symbol vid inlämnandet. Det finns i huvudsak tre sätt att lämna in handlingarna:

 • Posta till Valmyndighetens postadress, som finns på blanketten.
 • Skanna och e-posta blanketten till registrator@val.se.
 • Lämna in på Valmyndighetens kontor. Valmyndigheten ligger i Skatteverkets kontor i Sundbyberg. Ni kan lämna in handlingarna i Skatteverkets reception på Sturegatan 4 i Sundbyberg. Receptionen är öppen 8-16:30 varje vardag. Avvikelser kan förekomma vid helgdagar och dag före röd dag. 

Observera att ni fortfarande måste mejla eventuell symbol till registrator@val.se.

Återkallelse om deltagande i valen 2022

Ett parti har möjlighet att återkalla sitt deltagande i val. Partiet begär detta av Valmyndigheten senast 45 dagar före valdagen. Vid valen 2022 infaller detta datum den 28 juli. För att återkalla sitt deltagande i valen 2022 behöver partiet:

 • Ge in ett protokoll (i original eller som vidimerad kopia) där det framgår att partiet beslutat att inte längre delta i det aktuella valet. Glöm inte att ange för vilket val återkallandet gäller, dvs om det gäller val till riksdagen, regionfullmäktige eller kommunfullmäktige samt vilken region eller kommun.
 • Ge in senaste årsmötesprotokoll. Detta för att Valmyndigheten ska kunna säkerställa att beslutet har fattats i behörig ordning.

Om partiet inte är en juridisk person behöver partiet ge in motsvarande handling där det framgår att partiet inte längre vill delta i ett visst val.

Återkallelse av anmälan av kandidater

Ett parti kan återkalla en anmälan av en kandidat fram till den 9 september i valen 2022. Återkallandet görs till den länsstyrelse som mottog den ursprungliga anmälan.

Vid extra val eller omval

Vid extra val ska anmälan kommit in senast 30 dagar före valdagen.

Vid omval kan inte nya partier delta. De partier som var anmälda vid det ordinarie valet är automatiskt anmälda till omvalet.

Anmälan är offentlig handling

Partiets anmälan blir en offentlig handling när den kommer in till Valmyndigheten. Det gäller alla dokument i anmälan.

Tips och hjälp med pdf–blanketter

I vissa webbläsare fungerar det inte att öppna blanketterna eller fylla i dem. Spara då ner blanketterna på din dator och öppna dem med en pdf-läsare, till exempel Acrobat Reader.

Du kan hämta Adobe Reader gratis på Adobes webbplats.

Ladda ner Acrobat Reader på Adobes webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan också testa att öppna blanketten i en annan webbläsare. På Adobes webbplats finns mer tips och hjälp om att öppna pdf-dokument i olika webbläsare.

Öppna pdf-dokument i andra webbläsare Länk till annan webbplats.

Valmyndigheten granskar anmälan

Valmyndigheten granskar anmälan för att partiets namn och symbol inte ska kunna förväxlas med något annat parti. Vi gör alltså inte någon bedömning av partiets politik eller partiprogram. Sedan fattar vi beslut och meddelar partiet.

Om Valmyndigheten fattar beslut om att registrera partiets anmälan om deltagande i val kungör vi beslutet i Post- och Inrikes tidningar och på val.se.

Om du vill överklaga ett beslut

Valmyndighetens beslut att registrera partiets anmälan om deltagande kan överklagas av ”den som beslutet angår”. Det kan till exempel vara ett annat parti med liknande namn och som anmält deltagande i samma val. Det är Valprövningsnämnden som avgör om den som överklagar har rätt att överklaga.

Vill du överklaga ett beslut om registrering av en anmälan om deltagande ska du göra det skriftligt till Valmyndigheten senast en vecka efter att beslutet meddelats.

Det är Valprövningsnämnden som prövar överklagandet, fattar beslut och meddelar personen eller partiet. Valprövningsnämndens beslut kan inte överklagas.

Valprövningsnämndens webbplats Länk till annan webbplats.