Till startsidan

Publicerad: 30 december 2019

Anmäl deltagande i val

Alla partier som vill delta i ett val ska anmäla sitt deltagande. Vissa partier är automatiskt anmälda och andra partier måste skicka in en anmälan.

Partier som är automatiskt anmälda till nästa val

 • Ett parti som vid förra valet blev representerat i den beslutande församling (riksdag, kommunfullmäktige, regionfullmäktige, Europaparlamentet) som valet gäller,
 • ett parti som har registrerat sin partibeteckning och anmäler samtliga kandidater vid valet.

Partier som måste anmäla sitt deltagande

Partier som inte uppfyller kriterierna för bli automatiska anmälda till valet måste skicka in en anmälan om deltagande.

Blankett Anmäl deltagande i val 287-3 (pdf, 43 kB)

Fyll i uppgifter om partibeteckning

I anmälan ska partiet ange uppgifter om partibeteckning, det vill säga det namn partiet vill ska stå på valsedeln. Partibeteckningen behöver inte vara registrerad hos Valmyndigheten.

 • Partibeteckningen ska bestå av eller innehålla ord.
 • Partibeteckningen får inte vara för lik en redan registrerad partibeteckning som gäller för samma val.
 • Partibeteckningen får inte vara för lik en partibeteckning för ett parti som redan skickat in anmälan om registrering för samma val.
 • Partibeteckningen får inte vara för lik en annan partibeteckning som tidigare har gällt för samma slag av val och som avregistrerats för högst fem år sen på grund av att det partiet bytt namn.
 • Partibeteckningen får inte vara för lik en partibeteckning för något annat parti som redan anmält sitt deltagande i val eller som ska anses ha anmält sitt deltagande för samma val.

Valmyndigheten gör en kontroll för att säkerställa att två förväxlingsbara partibeteckningar inte ska förekomma i samma val.

Partibeteckning med symbol

Om partibeteckningen innehåller en symbol ska partibeteckningen inklusive eventuell symbol och text mejlas i svg- eller eps-format till registrator@val.se

 • Partibeteckningens storlek kan maximalt vara 85,5 x 12,75 mm (partibeteckning inklusive eventuell symbol och text). Måtten motsvarar fältet på en valsedel.
 • Bakgrunden ska vara transparent.
 • Partibeteckningar i färg ska vara i PMS eller
  CMYK. Observera att det är olika pris för tryckningen av valsedlar beroende på
  om partibeteckningen och symbolen är i färg eller svart-vitt.

Valmyndigheten kan inte svara på frågor om färgåtergivning på valsedlar.

Partibeteckning utan symbol

Om partibeteckningen inte innehåller en symbol trycks partibeteckningen som svart text i typsnittet Helvetica.

Anmäl senast 30 dagar före valdagen

Partiets anmälan ska ha kommit in till Valmyndigheten senast 30 dagar före valdagen.

För vilka val gäller anmälan?

En anmälan om deltagande i val gäller för kommande valtillfälle.

Om ett parti anmäler deltagande i val till riksdagen gäller anmälan också för:

 • val till region- och kommunfullmäktige i hela landet och,
 • nästa kommande val till Europaparlamentet.

I övriga fall gäller anmälan endast för det val som partiet anger i anmälan.

Anmälan är en offentlig handling

Partiets anmälan blir en offentlig handling när den kommer in till Valmyndigheten. Det gäller alla dokument i anmälan.

Vid eventuellt extra val eller omval

 • Vid extra val ska anmälan kommit in senast 30 dagar före valdagen.
 • Vid omval kan inte nya partier anmäla deltagande. Det är de partier som var anmälda vid det ordinarie valet som automatiskt är anmälda till omvalet.

Valmyndigheten granskar anmälan och fattar beslut

Valmyndigheten fattar beslut och meddelar partiet.

Om Valmyndigheten fattar beslut om att registrera partiets anmälan om deltagande i val publiceras beslutet i Post- och Inrikes tidningar och kungörs på val.se.

Om du vill överklaga ett beslut

Vem som helst kan överklaga Valmyndighetens beslut om att registrera partiers anmälan om att delta i val.

Om beslutet gäller ett avslag på ett partis anmälan är det endast det partiet som kan överklaga beslutet.

Överklagan ska skickas in senast en vecka efter beslutet

Vill du överklaga ett beslut om registrering av en anmälan om deltagande ska du göra det skriftligt till Valmyndigheten senast en vecka efter att beslutet meddelats.

Det är Valprövningsnämnden som prövar överklagandet, fattar beslut och meddelar personen eller partiet. Valprövningsnämndens beslut kan inte överklagas.

Valprövningsnämndens webbplatslänk till annan webbplats