Start

Teckenspråk

Filmer på teckenspråk

Informationen på webbplatsen är under omarbetning

Riksdagen har under 2013/2014 beslutat om omfattande ändringar i reglerna för val. Informationen på teckenspråk på Valmyndighetens webbplats www.val.se är ännu inte uppdaterad och anpassad efter dessa ändringar.

Läs mer om valsystem i förändring