Till startsidan

Publicerad: 27 september 2018

Följ rösträkningen

Här hittar du länkar till den preliminära och slutliga rösträkningen i valet 2018. 

Länsstyrelsens slutliga rösträkning

Valmyndighetens nämnd har den 16 september fattat beslut om att fastställa resultatet för valet till riksdagen. Beslutet med bilagor finns tillgängligt i presentationen för valresultatet.

Valresultatet för valen till kommun-och landstingsfullmäktige beslutas av länsstyrelsen och rösträkning pågår.

Resultatet för val till riksdagen fastställdes av Valmyndigheten den 16 september. Resultaten för valen till kommun-och landstingsfullmäktige är nu beslutade och fastställda av länsstyrelsen.

Val till riksdagenlänk till annan webbplats

Val till landstingsfullmäktigelänk till annan webbplats

Val till kommunfullmäktigelänk till annan webbplats

Valnämndens preliminära rösträkning

Resultatet består av rösterna från valnatten tillsammans med sena förtidsröster och utlandsröster. Antalet röster som räknats i Valnämndens preliminära rösträkning för val till riksdagen är 202 505. Rösträkningen för valen till kommun- och landstingsfullmäktige pågår fortfarande.

Valnämndens preliminära rösträkninglänk till annan webbplats

Resultat från valnatten

Preliminärt valresultat valnattenlänk till annan webbplats