Till startsidan

Publicerad: 16 maj 2019

Nuvarande och avgångna ledamöter

Information om nuvarande och avgångna ledamöter. Informationen presenteras i excel- och skv-filer. Filerna uppdateras varje dygn.

Nuvarande ledamöter

I denna ingår valtyp, geografi, parti, namn på ledamot, tillträdesdatum, kön, invalsordning, om de blivit personvalda, födelseår, vilken lista de blivit valda ifrån och platsen på den listan samt valtillfälle.

Nuvarande ledamöter,länk till annan webbplats (excel)

Nuvarande ledamöter,länk till annan webbplats (skv)

Avgångna ledamöter 

I denna ingår valtyp, geografi, parti, namn på avgången ledamot, tillträdesdatum, avgångsdatum, födelseår och kön på avgången ledamot, namn på efterträdare, födelseår och kön på efterträdare samt valtillfälle.

Avgångna ledamöter,länk till annan webbplats (excel)

Avgångna ledamöter,länk till annan webbplats (skv)

Tomma stolar 

I denna ingår valtyp, geografi, parti, antal tomma stolar. En ”tom stol” brukar det kallas då det inte har kunnat utses en ny ledamot på ett mandat.

Tomma stolar,länk till annan webbplats (excel)

Tomma stolar,länk till annan webbplats (skv)

Ledamöter och ersättare

I denna ingår valtyp, geografi, parti, namn på ledamöter och namn på ersättargrupp samt valtillfälle.

Ledamöter och ersättare,länk till annan webbplats (excel)

Ledamöter och ersättare,länk till annan webbplats (skv)

Definitioner för filerna

Tillträdesdatum

Om ledamoten utsågs direkt vid valet så anges valdagen som tillträdesdatum. Annars anges det datum då länsstyrelsen utsåg ledamoten vid efterträdarval.

Avgångsdatum

Detta datum är identiskt med tillträdesdatumet för efterträdaren.

Lista

Här avses den lista som kandidaten stod på inför valet. Om personen stod på fler listor avses här den som personen blev invald från.

Valtillfälle

Anger om det var ordinarie val eller omval.