Till startsidan

Publicerad: 25 februari 2019

Valresultat 2010

Här hittar du en sammanfattning av valresultatet till riksdagen 2010, samt information om röstningsbeteende. Eftersom Valprövningsnämnden funnit fel i valen till Västra Götalands landstingsfullmäktige och i nordöstra valkretsen i Örebro kommun genomfördes omval i dessa val.

Hela valresultatet finns i valpresentationen

Hela valresultatet för riksdag, kommun och landstingsfullmäktige finns i valpresentationen 2014. Där finns också relevant statistik samt ledamöter och ersättare.

Valpresentationen 2010länk till annan webbplats

Valdag: 19 september 

Sammanfattning av valresultatet för riksdagen

Parti
Andel röster
Antal mandat
Moderaterna30,06%107
Centerpartiet6,56%23
Folkpartiet liberalerna7,06%24
Kristdemokraterna5,60%19
Arbetarpartiet Socialdemokraterna30,66%112
Vänsterpartiet5,60%19
Miljöpartiet de gröna7,34%25
Sverigedemokraterna5,70%20
Övriga partier1,43%-

 

Röstningsbeteende

Röstberättigade, valdeltagande och röstningssätt
Andel eller antal
Röstberättigade, riksdagsvalet, antal
7 123 651
Valdeltagande, riksdagsvalet, antal
6 028 682
Valdeltagande, riksdagsvalet, andel
84,63%
Personröster, riksdagsvalet, andel25,08%
Antal som förtidsröstat i Sverige2 377 639
Antal som röstat på ambassader och konsulat30 869
Antal som brevröstat utomlands36 193SCB har mer statistisk om valet

Statistiska centralbyrån, SCB, har mer statistik som har med val att göra, till exempel valresultatet, väljarna och partierna.

Statistiska centralbyrån, SCBlänk till annan webbplats

Omval till Västra Götalands landstingsfullmäktige

Valdag: 15 maj 2011

Bakgrund till omvalet

Valprövningsnämnden har funnit att det  förekommit ett antal olika fel i samband med valet 2010. I Göteborgs valkrets har 104  budröster som varit bristfälliga godkänts, 51 röster fördelade över samtliga  kretsar har inte kommit fram och kunnat räknas i tid, 3 väljare har inte fått rösta och 16 röster på Centerpartiet har inte kommit med i den slutliga sammanräkningen.

Om Centerpartiet hade fått ytterligare 16 röster hade det partiet i stället för Socialdemokraterna fått det sista utjämningsmandatet.

Valprövningsnämndens slutsats är att felen med stor  sannolikhet kan ha inverkat på valutgången. Felet går inte att rätta genom ny  sammanräkning eller någon annan mindre ingripande åtgärd. Nämnden har därför  beslutat att omval ska hållas. Fel har gjorts i samtliga fem valkretsar och de har  inverkat på fördelningen av utjämningsmandat. Därför måste omvalet omfatta  samtliga valkretsar.

Sammanfattning av omvalet

Röstningsbeteende
Andel
Valdeltagande:
44,05%
Andel personröster:
22,55%
Andel förtidsröster:
14,40%

 

Omval till Örebros kommunfullmäktige

Valdag: 15 maj 2011

Bakgrund till omvalet

Valprövningsnämnden har funnit att 17 budröster felaktigt godkänts, att det brustit i ordningen i röstningslokalen på Vivalla bibliotek vid förtidsröstning den 1 september 2010 och att ett partis valtält vid samma tillfälle varit placerat för nära röstningslokalen.

Marginalen till sista mandatet i valkretsen Örebro Nordöstra var mycket knapp. Om Folkpartiet hade fått ytterligare en röst hade partiet, i stället för Socialdemokraterna, fått det sista mandatet i valkretsen. I de andra kretsarna skulle det ha krävts många fler röster  för att ett annat parti skulle ta sista mandatet.

Valprövningsnämnden bedömde att de nämnda felen med stor  sannolikhet kan ha inverkat på valutgången i Örebro Nordöstra valkrets. Rättelse kan inte ske på annat sätt än genom omval i kretsen.

Valpresentation för omvalet 2011länk till annan webbplats

Sammanfattning av omvalet

Röstningsbeteende
Andel
Valdeltagande:
63,35%
Andel personröster:
30,46%
Andel förtidsröster:
16,90%