Till startsidan

Publicerad: 17 september 2018

Valresultat 2010

Tabellerna innehåller en sammanfattning av resultatet för valet till riksdagen. Det finns även information om antalet röstberättigade och vilka sätt väljarna har använt för att rösta. Eftersom Valprövningsnämnden funnit fel i valen till Västra Götalands landstingsfullmäktige och i nordöstra valkretsen i Örebro kommun genomfördes omval i dessa val.

Valdag: 19 september 

Sammanfattning av valresultatet för riksdagen

Parti
Andel röster
Antal mandat
Moderaterna30,06%107
Centerpartiet6,56%23
Folkpartiet liberalerna7,06%24
Kristdemokraterna5,60%19
Arbetarpartiet Socialdemokraterna30,66%112
Vänsterpartiet5,60%19
Miljöpartiet de gröna7,34%25
Sverigedemokraterna5,70%20
Övriga partier1,43%-

 

Röstningsbeteende

Röstberättigade, valdeltagande och röstningssätt
Andel eller antal
Röstberättigade, riksdagsvalet, antal
7 123 651
Valdeltagande, riksdagsvalet, antal
6 028 682
Valdeltagande, riksdagsvalet, andel
84,63%
Personröster, riksdagsvalet, andel25,08%
Förtidsröster, antal2 377 639
Antal som röstat på ambassader och konsulat30 869
Antal som brevröstat utomlands36 193SCB har mer statistisk om valet

Statistiska centralbyrån, SCB, har mer statistik som har med val att göra, till exempel valresultatet, väljarna och partierna.

Statistiska centralbyrån, SCBlänk till annan webbplats

Hela valresultatet finns i valpresentationen

En fullständig presentation av valresultat hittar du i valpresentationen.

Där finns till exempel:

  • Valresultaten för val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige
  • Alla tryckta valsedlar med kandidater
  • Röstmottagning (vallokaler och röstningslokaler i Sverige och utomlands)
  • Statistik om till exempel kandidater, röstberättigade och mottagna förtidsröster
  • Fördelning av fasta valkretsmandat som skedde inför valen
  • Kartor

Valpresentationen 2010länk till annan webbplats

Omval till Västra Götalands landstingsfullmäktige

Valdag: 15 maj 2011

Bakgrund till omvalet

Valprövningsnämnden har funnit att det  förekommit ett antal olika fel i samband med valet 2010. I Göteborgs valkrets har 104  budröster som varit bristfälliga godkänts, 51 röster fördelade över samtliga  kretsar har inte kommit fram och kunnat räknas i tid, 3 väljare har inte fått rösta och 16 röster på Centerpartiet har inte kommit med i den slutliga sammanräkningen.

Om Centerpartiet hade fått ytterligare 16 röster hade det partiet i stället för Socialdemokraterna fått det sista utjämningsmandatet.

Valprövningsnämndens slutsats är att felen med stor  sannolikhet kan ha inverkat på valutgången. Felet går inte att rätta genom ny  sammanräkning eller någon annan mindre ingripande åtgärd. Nämnden har därför  beslutat att omval ska hållas. Fel har gjorts i samtliga fem valkretsar och de har  inverkat på fördelningen av utjämningsmandat. Därför måste omvalet omfatta  samtliga valkretsar.

Sammanfattning av omvalet

Röstningsbeteende
Andel
Valdeltagande:
44,05%
Andel personröster:
22,55%
Andel förtidsröster:
14,40%

 

Valpresentationen för omvalet 2011länk till annan webbplats

Omval till Örebros kommunfullmäktige

Valdag: 15 maj 2011

Bakgrund till omvalet

Valprövningsnämnden har funnit att 17 budröster felaktigt godkänts, att det brustit i ordningen i röstningslokalen på Vivalla bibliotek vid förtidsröstning den 1 september 2010 och att ett partis valtält vid samma tillfälle varit placerat för nära röstningslokalen.

Marginalen till sista mandatet i valkretsen Örebro Nordöstra var mycket knapp. Om Folkpartiet hade fått ytterligare en röst hade partiet, i stället för Socialdemokraterna, fått det sista mandatet i valkretsen. I de andra kretsarna skulle det ha krävts många fler röster  för att ett annat parti skulle ta sista mandatet.

Valprövningsnämnden bedömde att de nämnda felen med stor  sannolikhet kan ha inverkat på valutgången i Örebro Nordöstra valkrets. Rättelse kan inte ske på annat sätt än genom omval i kretsen.

Sammanfattning av omvalet

Röstningsbeteende
Andel
Valdeltagande:
63,35%
Andel personröster:
30,46%
Andel förtidsröster:
16,90%

 

Valpresentationen för omvalet 2011länk till annan webbplats