Publicerad: 5 oktober 2018

Nuvarande och avgångna ledamöter 2014

Här kan du se vilka ledamöter som finns i Europaparlamentet.

Lista över nuvarande och avgångna ledamöter

Parti

Ledamot

Personvald

Ersatte ledamot

Datum

M

Anna Maria Corazza Bildt

Ja
Gunnar Hökmark

Ja
Christofer Fjellner

JaC

Fredrick Federley

JaFP

Jasenko Selimovic


Marit Paulsen

2015-09-30


Cecilia Wikström

JaKD

Anders Sellström


Lars Adaktusson

2018-10-03

S

Marita Ulvskog

Ja
Olle Ludvigsson

Jytte Guteland

Aleksander Gabelic


Jens Nilsson

2018-04-04


Anna Hedh
V

Malin Björk

JaMP

Linnéa Engström


Isabella Lövin

2014-10-08


Jakop Dalunde


Peter Eriksson

2016-05-31  


Bodil Ceballos

Max Andersson
SD

Kristina Winberg

Ja
Peter Lundgren

Ja


 

FI

Soraya Post

JaValmyndigheten utser ledamöter

När någon ledamot eller ersättare avgår ansvarar Valmyndigheten för att utse nya ledamöter och ersättare.