Publicerad: 4 juni 2019

Kalender för valåret 2018

Här kan du läsa valkalendern för valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. I valkalendern anges tidpunkter och olika händelser för valet.

2017 – året före valet

Datum

Händelse

1 mars

Valmyndigheten tar fram statistik över antal röstberättigade per valdistrikt. Statistiken används när kommunen tar fram indelning i valdistrikt och valkretsar.

31 oktober

Sista dag för fullmäktige i kommun och landsting att besluta om ändringar i indelningen i valkretsar. Besluten ska fastställas av länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut går att överklaga hos Valprövningsnämnden.

Ca 10 november

Sista dag för partier att begära utläggning av partivalsedlar. Detta gäller endast för partier som fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet i något av de två senaste riksdagsvalen samt partier som är representerade i landstings- eller kommunfullmäktige.

1 december

Sista dag för länsstyrelsen att efter förslag från kommunerna besluta om indelning i valdistrikt. Länsstyrelsens beslut går att överklaga hos Valprövningsnämnden.

 

2018 – valår

Datum

Händelse

28 februari

Sista dag för partier att anmäla registrering av partibeteckning, om registreringen ska gälla för valet 2018.


1 mars

Valmyndigheten tar fram statistik över röstberättigade för varje valdistrikt. Statistiken används för att räkna ut antal fasta valkretsmandat.

10 april

Sista dag för partier att anmäla sina kandidater till respektive länsstyrelse.

 

Sista dag för partier att beställa namnvalsedlar från länsstyrelsen för garanterad leverans 45 dagar innan valet.

30 april

Sista dag för Valmyndigheten att besluta om antal fasta valkretsmandat för varje valkrets till riksdagsvalet.

 

Sista dag för länsstyrelsen att besluta om fördelningen av fasta mandat mellan valkretsarna i de kommuner eller landsting som är valkretsindelade.

20 juli

Utlandsröstkort sänds till röstberättigade som har utvandrat. Dessa personer har bara rösträtt i riksdagsvalet.

26 juli

Väljare som befinner sig utomlands får tidigast denna dag göra i ordning och skicka en brevröst från utlandet.

3 augusti

Svenskar som har utvandrat behöver anmäla sig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Skatteverket behöver få anmälan senast denna dag för att den ska hinna registreras.

10 augusti

Sista dag för partier att anmäla deltagande i valet 2018.


Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register denna dag. Uppgifterna ligger till grund för röstlängden.

16 augusti

Röstberättigade kan tidigast denna dag rösta på svenska ambassader och konsulat i utlandet. Röstmottagningen startar vid olika tidpunker och pågår under olika lång tid.

 

Budröstningen startar i Sverige.

22 augusti

Röstberättigade som är bosatta i Sverige ska ha fått sina röstkort.

 

Förtidsröstningen i Sverige startar.

28 augusti

Om en person anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter finns det möjlighet att skriftligen begära rättelse hos länsstyrelsen. Begäran ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den här dagen.

7 september

Sista dag för kandidater att samtycka till kandidatur i valet.

8 september

Länsstyrelsen meddelar tid och plats för den slutliga rösträkningen.

 

Röster som tagits emot på svenska ambassader och konsulat bör vara framme hos Valmyndigheten.

9 september

Valdag. Vallokalerna är öppna kl. 08.00-20.00. Klockan 20.00 avslutas röstningen
och rösterna börjar räknas i vallokalen. Valet till riksdagen räknas först,
sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till landstingsfullmäktige. Ett
preliminärt valresultat publiceras samma natt på Valmyndighetens webbplats.

10 september

Sista dag som en brevröst kan tas emot hos Valmyndigheten.

 

Länsstyrelsen påbörjar den slutliga rösträkningen. Då räknas även personrösterna. Valet till riksdagen räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till landstingsfullmäktige.

12 september

Valnämnderna påbörjar den preliminära rösträkningen av förtidsröster som inte kunde granskas på valdagen. Den avslutas senast den 13 september.

Inom 10 dagar efter
det att valet avslutats

Den som vill överklaga valet ska senast inom tio dagar efter att valet avslutades lämna in en skrivelse till Valprövningsnämnden.

 

Riksdagsvalet avslutas med att Valmyndigheten publicerar valresultatet på myndighetens anslagstavla och webbplats. Valen till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige avslutas genom att länsstyrelsen i sina lokaler lägger fram protokollen för granskning.


Val och folkomröstningar