Publicerad: 28 september 2020

Grupper, partier och liknande sammanslutningar

Information till dig som tillhör en grupp, ett parti eller liknande sammanslutning och ska ställa upp i valet till Sametinget den 16 maj 2021.

Grupper, partier eller liknande sammanslutningar kallas nedan för partier.

Anmäl senast 15 mars

Alla partier måste anmäla sig för att bli registrerade för valet till Sametinget. Sista dag för partier att anmäla sig är den 15 mars 2021.

Tillsammans med anmälan ska partiet skicka in:

 • Blankett Anmälan till val till Sametinget. Blanketten publiceras på val.se hösten 2020.
 • Ett protokoll från partiet som visar vilket namn (beteckning) som ska gälla på partiet, vem som är behörig företrädare för anmälan samt vem som är ansvarig för valsedelskorrektur (om annan än behörig företrädare).
 • Uppgifter om kandidater och kandidatförklaringar.

Anmälan och bifogade handlingar ska ha kommit in till Valmyndigheten senast 15 mars 2021.

Nya partier måste lämna in ett stöd

De partier som under nuvarande mandatperiod inte har mandat i Sametinget räknas som nya partier.

Nya partier ska skicka in följande:

 • ett protokoll från partiet som visar vilket namn (beteckning) som ska gälla på partiet
 • bifoga en kopia på ett protokoll där det framgår att partiet har antagit stadgar och styrelse.
 • dokumenterat stöd av minst 50 personer.

Information om dokumenterat stöd

Nya partier måste lämna in ett dokumenterat stöd av minst 50 personer. Stödet ska lämnas in som namnunderskrifter på en blankett.

 • Personerna ska vara upptagna i den slutliga röstlängden för det kommande valet 2021.
 • Personerna som stödjer anmälan ska egenhändigt skriva sitt namn och personnummer på en blankett.
 • Blanketten för namnunderskrifter publiceras på val.se under hösten 2020.
 • Blanketten ska ha kommit in till Valmyndigheten senast den 15 mars 2021.

Valmyndigheten fattar beslut efter 1 mars 2021

För nya partier kan Valmyndigheten inte fatta beslut om registrering av anmälan innan den slutliga röstlängden är fastställd. Detta för att de 50 personer som ska stödja anmälan måste vara upptagna i den slutliga röstlängden.

Sametinget fastställer den slutliga röstlängden senast den 1 mars 2021.

Kandidater och valsedlar

Partier kan anmäla kandidater till en eller flera listor. Alla kandidater måste ge ett skriftligt tillstånd för partiet att anmäla dem. Listorna trycks till valsedlar och dessa skickas ut till alla röstberättigade.

Kandidater och listor

Ett parti kan anmäla kandidater till en eller flera listor. En lista är en uppsättning kandidater i en viss ordning. Minst tre kandidater måste anmälas.

Partiet anger kandidaterna i en bilaga till den blankett som partier senast den 15 mars 2021 lämnar in för att anmäla sig till valet.

Godkänna valsedelskorrektur

Valmyndigheten skapar ett valsedelskorrektur som skickas för godkännande till den person som partiet angett som korrekturansvarig.

Efter att korrekturansvarig godkänt korrekturet kan valsedeln tryckas.

Tryckning av valsedlar

Valsedlarna trycks på vitt papper och har storleken A6. På valsedlarna trycks namnet (beteckningen) på partiet och namnen på de anmälda kandidaterna.

På en valsedel får det maximalt plats 72 kandidater på framsida och baksida, förutsatt att varje kandidat endast upptar en rad på valsedeln.

Uppgifterna om en kandidat får vara högst två rader på valsedeln. På framsidan får det maximalt plats 26 kandidater.

Distribution av valsedlar

De partier som anmält sig och sina kandidater i tid får valsedlar upptryckta och distribuerade av Valmyndigheten.

Om ett parti har flera listor så trycks lika många av varje lista.

Ett exemplar av varje valsedel sänds ut tillsammans med röstkortet till alla som finns upptagna i den slutliga röstlängden. Valsedlarna finns också tillgängliga för väljarna i alla vallokaler.

Dessutom får partierna valsedlar (av varje lista om de har flera listor) att själva distribuera efter eget önskemål.

Antal fria valsedlar beslutas av Valmyndigheten under 2020.

Information till dig som kandidat

För att vara valbar vid val till Sametinget ska du:

 • ha rösträtt i valet till Sametinget,
 • vara svensk medborgare, eller om du är medborgare i ett annat land, ha varit folkbokförd i Sverige i tre år, och
 • ha anmälts som kandidat av ett registrerat parti.

Du måste ge ditt tillstånd till partiet

Varje anmäld kandidat ska lämna en egenhändigt undertecknad förklaringsblankett till partiet.

På förklaringsblanketten ger kandidaten sitt tillstånd att anmälas och finnas med på en valsedel för partiet.

Partiet ska samla in alla förklaringsblanketter från kandidaterna och lämna in dem till Valmyndigheten, tillsammans med anmälan av partiet och kandidaterna.

Förklaringsblanketter och anmälan ska vara inlämnad till Valmyndigheten senast den 15 mars 2021.

Personröstning - vem blir vald?

En kandidat behöver få minst fem procent av partiets röster för att kunna bli vald på personröster. Dessutom behöver en kandidat få minst 25 personröster.

Det är Länsstyrelsen i Norrbottens län som ansvarar för att räkna röster, fördela mandat och utse ledamöter och ersättare för val till Sametinget.

Mer information om rösträkning och valresultat

Valsedlar i valet till Sametinget

Vid val till Sametinget finns varken blanka valsedlar eller valsedlar med enbart namn på parti. Det finns endast valsedlar med både partinamn och kandidatnamn.

Detta har sin förklaring i att alla partier och kandidater måste registrera sig i förväg för att ställa upp i valet.