Publicerad: 5 oktober 2021

Grupper, partier och liknande sammanslutningar

Information till dig som tillhör en grupp, ett parti eller liknande sammanslutning och ska ställa upp i valet till Sametinget den 16 maj 2021.

Grupper, partier eller liknande sammanslutningar kallas nedan för partier.

Anmäl senast 15 mars

Alla partier måste anmäla sig för att bli registrerade för valet till Sametinget. Sista dag för partier att anmäla sig var den 15 mars 2021.

Se anmälda partier och kandidaterlänk till annan webbplats

Tips och hjälp med PDF–blanketter

I vissa webbläsare fungerar det inte att öppna blanketterna eller fylla i dem. Spara då ned blanketterna på din dator och öppna dem med en PDF-läsare, till exempel Acrobat Reader.

Du kan hämta Adobe Reader gratis på Adobes webbplats.

Adobes webbplatslänk till annan webbplats

Du kan också testa att öppna blanketten i en annan webbläsare. På Adobes webbplats finns mer tips och hjälp om att öppna PDF-dokument i olika webbläsare.

Öppna PDF-dokument i andra webbläsarelänk till annan webbplats

Mer information om hur blanketterna ska fyllas i:

Kandidater och listor

Kandidatförklaring

Nya partier måste lämna in ett stöd

De partier som under nuvarande mandatperiod inte har mandat i Sametinget räknas som nya partier.

Nya partier ska skicka in följande:

 • ett protokoll från partiet som visar vilket namn (beteckning) som ska gälla på partiet
 • en kopia på ett protokoll där det framgår att partiet har antagit stadgar och styrelse.
 • dokumenterat stöd av minst 50 personer.

Dokumenten ska ha kommit in till Valmyndigheten senast den 15 mars 2021.

Information om dokumenterat stöd

Nya partier måste lämna in ett dokumenterat stöd av minst 50 personer. Stödet ska lämnas in som namnunderskrifter på en blankett.

Blankett Namnunderskrifter (pdf, 72 kB)

 • Personerna ska vara upptagna i den slutliga röstlängden för det kommande valet 2021.
 • Personerna som stödjer anmälan ska egenhändigt skriva sitt namn och personnummer på en blankett.
 • Blanketten för namnunderskrifter

Valmyndigheten fattar beslut efter 1 mars 2021

Valmyndigheten fattar beslut om registrering av anmälan efter att den slutliga röstlängden är fastställd. Den slutliga röstlängden fastställs senast den 1 mars 2021.

Kandidater och valsedlar

Partier kan anmäla kandidater till en eller flera listor. Alla kandidater måste ge ett skriftligt tillstånd för partiet att anmäla dem. Listorna trycks till valsedlar och dessa skickas ut till alla röstberättigade.

Vid val till Sametinget finns varken blanka valsedlar eller valsedlar med enbart namn på parti. Det finns endast valsedlar med både partinamn och kandidatnamn.

Detta har sin förklaring i att alla partier och kandidater måste registrera sig i förväg för att ställa upp i valet.

Kandidater och listor

Ett parti kan anmäla kandidater till en eller flera listor. En lista är en uppsättning kandidater i en viss ordning. Minst tre kandidater måste anmälas.

Partiet anger kandidaterna i en bilaga till den blankett som partier senast den 15 mars 2021 lämnar in för att anmäla sig till valet.

Kandidaterna ska skrivas i den ordning som namnen ska tryckas på valsedeln.

Godkänna valsedelskorrektur

Valmyndigheten skapar ett valsedelskorrektur som skickas med mejl till den person som partiet angett som korrekturansvarig. På grund av kort tid till tryck måste den ansvarige hos partiet ge svar på korrekturet omgående.

Efter att korrekturansvarig godkänt korrekturet kan valsedeln tryckas.

Tryckning av valsedlar

Valsedlarna trycks på vitt papper och har storleken A6. På valsedlarna trycks namnet (beteckningen) på partiet och namnen på de anmälda kandidaterna.

På en valsedel får det maximalt plats 72 kandidater på framsida och baksida, förutsatt att varje kandidat endast upptar en rad på valsedeln.

Uppgifterna om en kandidat får vara högst två rader på valsedeln.

Distribution av valsedlar

De partier som anmält sig och sina kandidater i tid får valsedlar upptryckta och distribuerade av Valmyndigheten.

Om ett parti har flera listor så trycks lika många av varje lista.

Ett exemplar av varje valsedel sänds ut tillsammans med röstkortet till alla som finns upptagna i den slutliga röstlängden. Valsedlarna finns också tillgängliga för väljarna i alla vallokaler.

Dessutom får partierna 1000 valsedlar (av varje lista om de har flera listor) att själva distribuera efter eget önskemål.

Kostnad för fler valsedlar

Om ett parti vill beställa fler valsedlar än de partiet får gratis, är kostnaden 50 kronor per 1000 valsedlar. Betalning ska vara gjord senast den 15 mars 2021. Kontakta Valmyndigheten för mer information om betalning.

Beställning görs på samma blankett som partiet gör anmälan till valet.

Information till dig som kandidat

För att vara valbar vid val till Sametinget ska du:

 • ha rösträtt i valet till Sametinget
 • vara svensk medborgare, eller om du är medborgare i ett annat land, ha varit folkbokförd i Sverige i tre år, och
 • ha anmälts som kandidat av ett registrerat parti.

Kandidatförklaring - du måste ge ditt tillstånd till partiet

Varje anmäld kandidat ska lämna en egenhändigt undertecknad förklaringsblankett till partiet.

På förklaringsblanketten ger kandidaten sitt tillstånd att anmälas och finnas med på en valsedel för partiet.

Partiet ska samla in alla förklaringsblanketter från kandidaterna och lämna in dem till Valmyndigheten, tillsammans med anmälan av partiet och kandidaterna.

Förklaringsblanketter och anmälan ska vara inlämnad till Valmyndigheten senast den 15 mars 2021.

Personröstning - vem blir vald?

En kandidat behöver få minst fem procent av partiets röster för att kunna bli vald på personröster. Dessutom behöver en kandidat få minst 25 personröster.

Det är Länsstyrelsen i Norrbottens län som ansvarar för att räkna röster, fördela mandat och utse ledamöter och ersättare för val till Sametinget.

Mer information om rösträkning och valresultat

Partier får uppgifter ur röstlängden

Alla partier som har registrerats för valet får en sammanställning av vissa uppgifter från den slutliga röstlängden, nämligen namn, adress och födelsetid för de röstberättigade.

Detta regleras i förordningen (2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstninglänk till annan webbplats.

Sametingets kansli levererar sammanställningen på ett USB-minne till alla partier efter att Valmyndigheten fattat beslut om alla registreringar av partier efter den 15 mars.

Sammanställningen får lämnas ut en gång per parti. På USB-minnet finns tre filer med uppgifter om personerna i den slutliga röstlängden;

 • en excel-fil med namn, adress och födelsetid
 • en skv-fil med namn, adress och födelsetid
 • en pdf-fil med namn och adresser i ett format som passar utskrift på adressetiketter (3x8 personer per A4).
Val och folkomröstningar