Publicerad: 13 maj 2022

Rösta utomlands

När det är val kan du rösta på två sätt från utlandet. Du kan brevrösta eller förtidsrösta på ambassader och konsulat. Du kan alltså inte rösta på valdagen i utlandet.

Röstningslokaler i utlandet

Röstmottagningen i utlandet börjar och avslutas vid olika tidpunkter.

När det är val kan du hitta öppettider och besöksadresser på ambassadens webbplats. På Valmyndighetens webbplats kommer du också kunna se vilka röstningslokaler som finns i utlandet.

Vad behöver jag för att rösta i utlandet?

Du måste ha med dig en id-handling för att förtidsrösta på en ambassad eller ett konsulat. Till exempel:

  • svenskt pass
  • svenskt id-kort
  • en lokal officiell legitimation.

Du behöver inte ha med dig ett röstkort.

Brevrösta från utlandet

Du får skicka din brevröst från utlandet tidigast den 28 juli. Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta, det vill säga, skicka sin röst med posten. Det gäller också för sjömän på fartyg i utrikes fart. Dessa regler gäller för utlandssvenskar:

  • Brevrösten måste ha kommit fram i tid till rösträkningen.
  • Brevrösten får inte postas från Sverige.
  • För utlandssvenskar som fallit ur röstlängden måste brevrösten komma fram senast dagen innan valdagen för att räknas i valet.

För mer ingående information om att rösta från utlandet, se:

Att rösta från utlandet