Publicerad: 8 juni 2022

Olika sätt att rösta

Du kan förtidsrösta, rösta i vallokal, rösta från utlandet eller rösta med bud. Du kan också personrösta eller rösta på ett parti.

Olika sätt att rösta i valet 2022

Du kan:

 • Förtidsrösta i en röstningslokal från och med den 24 augusti och fram till och med valdagen den 11 september. Förtidsrösta
 • Rösta i din vallokal på valdagen den 11 september. Rösta i din vallokal på valdagen
 • Rösta från en svensk ambassad från den 18 augusti eller via brevröstning från den 28 juli om du är utomlands. Rösta från utlandet
 • Rösta med bud. Det betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Rösta med bud
 • Rösta med ambulerande röstmottagare. Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en röstmottagare. Rösta med ambulerande röstmottagare
 • Få hjälp i röstningslokalen. Hjälp vid röstning

Du som har en funktionsnedsättning och inte själv kan göra i ordning din röst kan be en röstmottagare om hjälp att följa med dig bakom skärmen.

Det kan till exempel vara om du har svårt att:

 • stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller
 • sätta kryss för en kandidat.

Röstmottagarna har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du har röstat på. Du får också ta med dig någon annan bakom skärmen för att hjälpa dig att rösta.

Hjälp vid röstning

Rösta på parti eller på person

Du röstar på ett parti och om du vill kan du personrösta på en av partiets kandidater.

Rösta på parti

Vill du bara rösta på ett parti och inte personrösta kan du rösta:

 • med en valsedel med enbart partinamn
 • med en valsedel där både partinamn och namn på partiets kandidat är förtryckt, (namnvalsedel). Du behöver inte kryssa för en person om du bara vill rösta på partiet.
 • genom att skriva partiets namn på en blank valsedel.

Rösta på parti och person

Personrösta

Du kan personrösta på en särskild person som du vill ska bli vald genom att:

 • sätta ett kryss för personens namn på en namnvalsedel. Du kan bara kryssa för en enda person och du kan inte stryka över någon person.
 • skriva kandidatens namn på en partivalsedel eller en blank valsedel. Om du använder en blank valsedel behöver du skriva partinamnet också.

Om du vill rösta på ett parti som inte har låst sin lista kan du även personrösta genom att skriva till en annan kandidat än de som partiet nominerat. Det står på namnvalsedlarna om du bara kan personrösta genom att kryssa eller om du också kan skriva till andra namn.

Rösta på parti och person