Var röstar jag?

Publicerad: 5 september 2018

Det är enkelt att rösta. Det finns många ställen att rösta på.

Rösta på valdagen den 9 september

Rösta i din vallokal

Du röstar i den vallokal som du tillhör. Adressen finns på ditt röstkort. När du röstar i din vallokal behöver du bara kunna legitimera dig, till exempel med ett id-kort.

Mer om att rösta på valdagen

Om du inte kan rösta i din vallokal

Du kan rösta i en förtidsröstningslokal som har öppet på valdagen. Du behöver bara ta med dig ditt röstkort och kunna legitimera dig, till exempel med ett id-kort.

Mer om att rösta på valdagen

Rösta före valdagen

Du röstar i en lokal för förtidsröstning var som helst i landet. Förtidsröstningen startar den 22 augusti. När du förtidsröstar behöver du bara ta med dig ditt röstkort och kunna legitimera dig, till exempel med ett id-kort.

Mer om att rösta i förtid

Rösta från utlandet

Du kan rösta före valdagen med brev eller på någon av de ambassader och konsulat som har röstmottagning.

För att brevrösta behöver du ett särskilt material.

Mer om att rösta från utlandet

Behöver du hjälp med att beställa material?

Ring till Valupplysningen på 020-825 825.

Hjälp att rösta – rösta med bud

Om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en vallokal kan du rösta med bud. Du kan även förtidsrösta med bud. Din make eller maka, sambo eller barn eller andra i din familj kan vara bud.

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig kontaktar du din kommun.

För att rösta med bud behöver du ett särskilt material.

Mer om hjälp vid röstning