Till startsidan

Publicerad: 8 augusti 2018

Rösta i vallokal på valdagen

Du som väljer att rösta på valdagen ska rösta i den vallokal som tillhör ditt valdistrikt. Vallokalen står på ditt röstkort.

Som väljare tillhör du ett geografiskt område som kallas valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal. Din folkbokföringsadress styr vilket valdistrikt du tillhör och vilken vallokal du kan rösta i på valdagen. Det är också i den vallokalen som rösten blir räknad på valkvällen.

Vallokalen står på röstkortet

På röstkortet står vilket valdistrikt du tillhör. Där står även adress och öppettid till vallokalen.

Hitta vallokallänk till annan webbplats

Det finns en vallokal per valdistrikt och det är bara de som är upptagna i röstlängden i valdistriktet som får rösta i vallokalen. Som utlandssvensk behöver du ett dubblettröstkort för att kunna se vilken vallokal du kan rösta i eftersom det inte står på utlandsröstkortet.

Se film om att rösta på valdagen

Filmen har svenskt tal. Du kan välja svensk eller engelsk textning när filmen spelas upp.

Så här röstar du i vallokal på valdagen

1. Ta valkuvert och valsedlar

Vid ingången till vallokalen brukar det finnas bord där valsedlarna har lagts ut.

Genom att ta valsedlar för flera partier kan du undvika att någon får reda på vad du tänker rösta på.

Vid ingången till vallokalen står oftast en röstmottagare som delar ut valkuvert och hänvisar dig och övriga väljare till en ledig valskärm.

2. Gör i ordning rösten bakom en valskärm

Bakom valskärmen gör du i ordning din röst. Om det är flera val samtidigt ska endast en valsedel läggas i varje valkuvert.

Det finns en penna bakom varje valskärm som du kan använda om du vill personrösta, det vill säga sätta ett kryss i rutan framför den kandidat som du helst vill ska bli vald för partiet.

3. Lämna sedan rösten till röstmottagarna

Därefter går du fram till röstmottagarna och lämnar fram valkuvertet eller valkuverten. När du överlämnar rösten måste du kunna visa att du är du. Det gör du genom att:

  • Visa en id-handling
  • Du är känd av röstmottagaren
  • Någon annan intygar din identitet. Den personen måste i så fall visa id-handling eller vara känd av röstmottagaren.

Samtidigt som röstmottagarna prickar av dig i röstlängden lägger de ner valkuverten i valurnorna. Det finns en valurna för varje val.

Rösta i vallokal - instruktion med bilder (pdf, 529 kB)

Att rösta - faktablad (pdf, 245 kB)

På kvällen räknas rösterna

På kvällen när röstmottagningen är avslutad öppnas varje valurna och alla röster räknas.