Till startsidan

Publicerad: 22 maj 2018

Blanka valsedlar

Blanka valsedlar saknar partinamn och namn på kandidater.

På de blanka valsedlarna står det vilket val valsedeln gäller för, val till riksdagen, val till kommunfullmäktige eller val till landstingsfullmäktige.

Blanka valsedlar finns utlagda i alla vallokaler och röstningslokaler. Det ansvarar röstmottagarna för.

Använd blank valsedel om ett partis valsedel saknas

Saknas valsedeln för det parti du vill rösta på kan du skriva partinamnet på en blank valsedel. Då räknas den som en röst för partiet, förutsatt att partiet har anmält deltagande i val.

Personrösta med blank valsedel

För vissa partier kan du även personrösta med en blank valsedel. Det är de partier som har kandidater som har lämnat samtycke. Då måste du både skriva partinamnet och kandidatens namn.

Rösta blankt

Röstar du blankt, det vill säga lämnar valsedeln tom, räknas valsedeln som ogiltig och påverkar inte mandatfördelningen mellan partierna. Valmyndigheten och länsstyrelserna redovisar vid den slutliga sammanräkningen hur många som röstat blankt.