Publicerad: 2 maj 2022

Valsystemet

För att kunna se filmen på val.se, måste du acceptera kakor för statistik.

Söndagen den 11 september 2022 är det val i Sverige till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

För att kunna se filmen på val.se, måste du acceptera kakor för statistik.

Det svenska valsystemet

Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta. Valsystemet är proportionellt. Det innebär att antalet mandat som partierna får i till exempel riksdagen är i stort sett lika som andelen röster partiet fått.

För att kunna se filmen på val.se, måste du acceptera kakor för statistik.

Val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige

Val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

För att kunna se filmen på val.se, måste du acceptera kakor för statistik.

Val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet hålls vart femte år. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige är valdagen alltid på en söndag.