• Start
  • Press
  • Rättelse i beslut för valda ledamöter till riksdagen

Publicerad: 23 september 2022

Rättelse i beslut för valda ledamöter till riksdagen

Valmyndigheten har justerat beslutsprotokollet för valet till riksdagen. Detta med anledning av att summeringen av personrösterna blivit felaktig, vilket medfört att två ledamöter valts in i motsatta valkretsar.

Valmyndigheten fastställde valresultatet för riksdagen den 17 september. Då fördelades mandaten mellan partierna och ledamöter och ersättare utsågs.

I den summering av personröster som legat till grund för beslutet saknades personröster från nio valdistrikt. Denna summering har nu rättats så att den överensstämmer med det antal personröster som registrerats av länsstyrelserna i samband med den slutliga rösträkningen.

– Efter rättelsen står det klart att två ledamöter, båda från Sverigedemokraterna, valts in i motsatta valkretsar. Det är Ann-Christine From Utterstedt som nu är invald för Blekinge läns riksdagsvalkrets och Josef Fransson som nu är invald för Jämtlands läns riksdagsvalkrets, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

Information om alla valda ledamöter och ersättare finns i det uppdaterade beslutsprotokollet för val till riksdagen 2022. I beslutsprotokollet finns även slutlig röstandel och fördelning av mandat.

Resultat i val till riksdagen 2022

Kontaktuppgifter för media
Valmyndighetens presstjänst, 010-575 70 30 eller press@val.se