• Start
  • Press
  • Nationell valkonferens inför nästa års val

Publicerad: 21 september 2021

Nationell valkonferens inför nästa års val

I dag, den 21 september, anordnar Valmyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, en gemensam digital valkonferens för valadministrationen. Konferensen är den första i sitt slag och syftar till att skapa samsyn och ökad kunskap och inspiration inför valet 2022.

Konferensen syftar också till att lyfta möjligheter och utmaningar inför kommande val. För att upprätthålla och öka valsystemets höga förtroende är ett ständigt pågående utvecklingsarbete nödvändigt.

– Konferensen ger oss som arbetar med val på lokal, regional och nationell nivå en möjlighet att samlas och diskutera viktiga och aktuella valfrågor. Samverkan och samsyn inom valadministrationen är av stor vikt för ett transparent, effektivt och rättssäkert genomförande av val, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

Medverkande är representanter från Valmyndigheten och SKR, men även externa talare, däribland riksdagens talman Andreas Norlén, kultur- och demokratiminister Amanda Lind samt Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap. Representanter från den norska valmyndigheten medverkar också för att berätta om genomförandet av stortingsvalet i Norge.

Kontaktuppgifter för media

Valmyndighetens presstjänst, 010-575 70 30 eller press@val.se