• Start
  • Press
  • Tydligare information ska minska mängden fel vid brevröstning i sametingsvalet

Publicerad: 14 juni 2022

Tydligare information ska minska mängden fel vid brevröstning i sametingsvalet

I mitten av april inleds brevröstningen i val till Sametinget 2021. Brevröstning är det vanligaste sättet att rösta på i sametingsvalet. Samtidigt underkänns ibland brevröster för att de inte är korrekt iordninggjorda. Inför årets val har Valmyndigheten därför tydliggjort informationen i syfte att minska mängden fel.

– Det vanligaste felet vid förra sametingsvalet var att väljarens underskrift saknades på ytterkuvertet. Det är också vanligt att ytterkuvertet inte är förslutet, att vittnesuppgifterna inte är fullständiga och att valkuvert saknas. Det kan låta som ganska enkla fel, men de kan tyvärr innebära att rösten inte räknas, säger Maria Nordström, valhandläggare på Valmyndigheten.

Majoritet som brevröstar, men många gör fel

En majoritet av de som röstar i sametingsvalet väljer att brevrösta framför att rösta i vallokal på valdagen. Vid valet 2017 var det totalt 3 329 brevröster som inkom i tid, varav 235 underkändes vid rösträkningen. Det betyder att cirka 7 procent av brevrösterna underkändes. De underkända brevrösterna utgör cirka 4,4 procent av de totalt 5291 inkomna rösterna i valet. Även vid tidigare sametingsval har mängden underkända brevröster varit hög. Det är Länsstyrelsen i Norrbottens län som genomför rösträkningen och bedömer om röster är korrekt iordninggjorda utifrån bestämmelser i Sametingslagen.

– Det är tyvärr så att brevröster ibland underkänns på grund av att de inte är korrekt iordninggjorda. Det är viktigt att följa samtliga steg i instruktionen när man gör i ordning sin brevröst. Inför årets val har vi på Valmyndigheten sett över vår information och bland annat tagit fram en film om brevröstning i syfte att minska antalet fel, säger Maria Nordström.

Information skickas till alla röstberättigade i mitten av april

Ungefär en månad innan valdagen skickar Valmyndigheten ut material och röstkort till alla som har rösträtt och finns med i den slutliga röstlängden. I utskicket finns en broschyr med information som visar hur brevrösten ska göras i ordning. Valmyndigheten har även producerat en film om hur brevröstningen går till som finns på myndighetens webbplats. I mitten av april startar också Valmyndighetens informationskampanj inför valet. Den kommer att gå i utvald media och syftar till att uppmärksamma de röstberättigade på att sametingsvalet äger rum och var man hittar mer information om valet.

Information om att rösta i sametingsvalet

Information om hur rösträkningen går till i sametingsvalet

Kontaktuppgifter för media
Valmyndighetens presstjänst, 010-575 70 30 eller press@val.se