• Start
  • Press
  • Valmyndigheten har lämnat remissvar avseende förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen

Publicerad: 31 mars 2021

Valmyndigheten har lämnat remissvar avseende förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen

Nu har Valmyndigheten lämnat in sitt remissvar på 2020 års valutrednings delbetänkande Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7) till regeringen. Valmyndigheten ställer sig positiv till utredningens förslag.

Valmyndigheten delar utredningens ståndpunkt om att det svenska valsystemet i grunden är robust och fungerar väl. Valmyndigheten är positiv till utredningens förslag och menar att de överlag stärker valadministrationens förutsättningar att upprätthålla ordning och säkerhet under röstmottagningen samt stärker skyddet för väljarna.

– Utredningens förslag tydliggör Valmyndighetens roll som central valmyndighet vad gäller ansvaret för utbildning i valadministrationen, vilket vi välkomnar, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

Myndigheten anser dock att de utmaningar som utredningen är satta att möta inte kan lösas enbart med de åtgärder som ska övervägas enligt direktiven.

– Vi har vid en rad tillfällen påtalat att nuvarande valsedelssystem är förknippat med en rad problem, inte minst vad gäller ordning, säkerhet och valhemlighet. Valmyndigheten anser fortfarande att en reform av valsedelssystemet är nödvändig för att komma till rätta med problemen, säger Anna Nyqvist.

Läs remissvaret med Valmyndighetens synpunkter och förslag på förtydliganden. Pdf, 279 kB.

Kontaktuppgifter för media

Valmyndighetens presstjänst, 010-575 70 30 eller press@val.se